CZ EN FR

Antikvariát

Staré tisky - bohemica > Unikáty

Karel VI., císař římský a král španělský, uherský a český - [Císařská vyhláška namířená proti Cikánům.] Gménem Geho Milostj Ržjmského Cýsaře, w Germanyi, Sspaňhelského, Uherského, a Cžeského Krále, gakožto Krále Cžeského, a Margkraběte Morawského, Pána nás wssech Neymilostiwěgssýho a Dědičného od Král: Auřádu Heytmanstwj Zemského, tohoto Geho Milostj Dědičného Margkrabstwj Morawského, wssem a gednomu každému z Obywatelůw Zemských, gakého-koliw ti Stawu, Důstogenstwj Ržádu a Powolánj gsau, tímto se oznámuge, že gest Neyweyss dotčená Geho Cýsařská a Králowská Milost pod Datum z Widně Dwacátého Druhého Dne Měsýce Ledna nynj běžjcyho Roku tomuto Králowskému Auřádu Heytmanstwj Zemského Neymilostiwěgj Insinuirowati ráčila, kterak ona při sobě Neyponiženěgj učiněným přednessenj té pod Datum Desátýho Dne Měsýce Cžerwna Léta 1723. nad tu od Geho Milostj w gegj Králowské a Cžeské Dědičné Země Neymilostiwěgj uwésti miněgjcý gednostegnost, a rownost, kterakby budaucně w Potrestánj té Zemhubycý Cykánské Zběře držáno a zachowáno býti mohlo? odtud Neyponiženěgj dané Spráwy a Zdánj, obssyrněgj wyrozuměti, a na to Neysprawedliwěgj Resolvirowati gest ráčila, aby Předně w Geho Milosti Králowských Cžeských Dědičných Zemých dopadenj Cykánj gesstě dálegic, gakož prwe za takowé Lidj, genž se swobodně gako Pták zastřeliti směgj, prohlássenj, a za takové držánj byli, pročež ...
4500 Kč Karel VI., císař římský a král španělský, uherský a český
[Císařská vyhláška namířená proti Cikánům.] Gménem Geho Milostj Ržjmského Cýsaře, w Germanyi, Sspaňhelského, Uherského, a Cžeského Krále, gakožto Krále Cžeského, a Margkraběte Morawského, Pána nás wssech Neymilostiwěgssýho a Dědičného od Král: Auřádu Heytmanstwj Zemského, tohoto Geho Milostj Dědičného Margkrabstwj Morawského, wssem a gednomu každému z Obywatelůw Zemských, gakého-koliw ti Stawu, Důstogenstwj Ržádu a Powolánj gsau, tímto se oznámuge, že gest Neyweyss dotčená Geho Cýsařská a Králowská Milost pod Datum z Widně Dwacátého Druhého Dne Měsýce Ledna nynj běžjcyho Roku tomuto Králowskému Auřádu Heytmanstwj Zemského Neymilostiwěgj Insinuirowati ráčila, kterak ona při sobě Neyponiženěgj učiněným přednessenj té pod Datum Desátýho Dne Měsýce Cžerwna Léta 1723. nad tu od Geho Milostj w gegj Králowské a Cžeské Dědičné Země Neymilostiwěgj uwésti miněgjcý gednostegnost, a rownost, kterakby budaucně w Potrestánj té Zemhubycý Cykánské Zběře držáno a zachowáno býti mohlo? odtud Neyponiženěgj dané Spráwy a Zdánj, obssyrněgj wyrozuměti, a na to Neysprawedliwěgj Resolvirowati gest ráčila, aby Předně w Geho Milosti Králowských Cžeských Dědičných Zemých dopadenj Cykánj gesstě dálegic, gakož prwe za takowé Lidj, genž se swobodně gako Pták zastřeliti směgj, prohlássenj, a za takové držánj byli, pročež ...
Karel VI., císař římský a král španělský, uherský a český - [Císařská vyhláška namířená proti Židům.] Gménem Geho Milostj Ržjmského Cýsaře, w Germanyi, Sspaňhelského, Uherského, a Cžeského Krále, gakožto Krále Cžeského, a Margkraběte Morawského, od Králowského Auřádu Heytmanstwj Zemského, tohoto Geho Milostj Dědičného Margkrabstwj Morawského, wssem a gednomu= každému Geho Milostj wěrným Obywatelům, a Poddaným ze wssech Cžtýr Stawůw, gakého ty Důstogenstwj, Stawu, Auřádu wyšssýho a nižssýho Powolánj a Ržádu gsau, timto w známost se uwozuge, že gest neyweyss dotčená Geho Cýsařská a Králowská Milost pod Datum z Wídně Třidcátýo Prwnjho Dne nedáwno minulého Měsýce Cžerwence nynj běžjcýho Roku, na tento Král: Auřád Heytmanstwj Zemského Neymilostiwěgj rescribirowati ráčila, co gednomu=každému k dodatku známo gest, kterak w geho Milostj Král: Cžeských Dědičných Zemých od negakých časůw Židowstwo tak přibylo, a se rozmnožilo, že netoliko w těch tolerirowaných neb trpěgjcých pořádných Židowských Obcých, nýbrž wssudy w Zemi přeweliké množstwj se wynacházelo, a mezy tim obwzlásstně taky mnohonásobně Cyzozemské Židowské Familige neb Rodowe skrz přehljdánj neb nedbaně Země=Obywatelůw, a domácých Wrchnosti, y taky při mistách, w kterých prwé Židowstwo nikdá držáno nebylo, ani gim ge držeti neslusselo (nedbagjce na ty prwotně častěg pod Pokutau Fisskálskau prossli Inhibitoriali aneb Zapowědě) se wlaudily; Y gakožby teg k obtjženj Obecnjmu, a utiskánj Křestianského Handlu a Obchodu y taky k mnohonásobnym překážkám a sskodám přirostugjcý a wic a wic nastáwagjcý neslussnosti tenkrát s přjsnosti zastawu učiniti, na wssechen spůsob zapotřeby bylo; ...
4500 Kč Karel VI., císař římský a král španělský, uherský a český
[Císařská vyhláška namířená proti Židům.] Gménem Geho Milostj Ržjmského Cýsaře, w Germanyi, Sspaňhelského, Uherského, a Cžeského Krále, gakožto Krále Cžeského, a Margkraběte Morawského, od Králowského Auřádu Heytmanstwj Zemského, tohoto Geho Milostj Dědičného Margkrabstwj Morawského, wssem a gednomu= každému Geho Milostj wěrným Obywatelům, a Poddaným ze wssech Cžtýr Stawůw, gakého ty Důstogenstwj, Stawu, Auřádu wyšssýho a nižssýho Powolánj a Ržádu gsau, timto w známost se uwozuge, že gest neyweyss dotčená Geho Cýsařská a Králowská Milost pod Datum z Wídně Třidcátýo Prwnjho Dne nedáwno minulého Měsýce Cžerwence nynj běžjcýho Roku, na tento Král: Auřád Heytmanstwj Zemského Neymilostiwěgj rescribirowati ráčila, co gednomu=každému k dodatku známo gest, kterak w geho Milostj Král: Cžeských Dědičných Zemých od negakých časůw Židowstwo tak přibylo, a se rozmnožilo, že netoliko w těch tolerirowaných neb trpěgjcých pořádných Židowských Obcých, nýbrž wssudy w Zemi přeweliké množstwj se wynacházelo, a mezy tim obwzlásstně taky mnohonásobně Cyzozemské Židowské Familige neb Rodowe skrz přehljdánj neb nedbaně Země=Obywatelůw, a domácých Wrchnosti, y taky při mistách, w kterých prwé Židowstwo nikdá držáno nebylo, ani gim ge držeti neslusselo (nedbagjce na ty prwotně častěg pod Pokutau Fisskálskau prossli Inhibitoriali aneb Zapowědě) se wlaudily; Y gakožby teg k obtjženj Obecnjmu, a utiskánj Křestianského Handlu a Obchodu y taky k mnohonásobnym překážkám a sskodám přirostugjcý a wic a wic nastáwagjcý neslussnosti tenkrát s přjsnosti zastawu učiniti, na wssechen spůsob zapotřeby bylo; ...
< Předchozí | 1 | Další >