CZ EN FR

Antikvariát

Staré tisky - bohemica > Unikáty

Karel VI., císař římský a král španělský, uherský a český - [Císařská vyhláška namířená proti Židům.] Gménem Geho Milostj Ržjmského Cýsaře, w Germanyi, Sspaňhelského, Uherského, a Cžeského Krále, gakožto Krále Cžeského, a Margkraběte Morawského, od Králowského Auřádu Heytmanstwj Zemského, tohoto Geho Milostj Dědičného Margkrabstwj Morawského, wssem a gednomu= každému Geho Milostj wěrným Obywatelům, a Poddaným ze wssech Cžtýr Stawůw, gakého ty Důstogenstwj, Stawu, Auřádu wyšssýho a nižssýho Powolánj a Ržádu gsau, timto w známost se uwozuge, že gest neyweyss dotčená Geho Cýsařská a Králowská Milost pod Datum z Wídně Třidcátýo Prwnjho Dne nedáwno minulého Měsýce Cžerwence nynj běžjcýho Roku, na tento Král: Auřád Heytmanstwj Zemského Neymilostiwěgj rescribirowati ráčila, co gednomu=každému k dodatku známo gest, kterak w geho Milostj Král: Cžeských Dědičných Zemých od negakých časůw Židowstwo tak přibylo, a se rozmnožilo, že netoliko w těch tolerirowaných neb trpěgjcých pořádných Židowských Obcých, nýbrž wssudy w Zemi přeweliké množstwj se wynacházelo, a mezy tim obwzlásstně taky mnohonásobně Cyzozemské Židowské Familige neb Rodowe skrz přehljdánj neb nedbaně Země=Obywatelůw, a domácých Wrchnosti, y taky při mistách, w kterých prwé Židowstwo nikdá držáno nebylo, ani gim ge držeti neslusselo (nedbagjce na ty prwotně častěg pod Pokutau Fisskálskau prossli Inhibitoriali aneb Zapowědě) se wlaudily; Y gakožby teg k obtjženj Obecnjmu, a utiskánj Křestianského Handlu a Obchodu y taky k mnohonásobnym překážkám a sskodám přirostugjcý a wic a wic nastáwagjcý neslussnosti tenkrát s přjsnosti zastawu učiniti, na wssechen spůsob zapotřeby bylo; ...
4500 Kč Karel VI., císař římský a král španělský, uherský a český
[Císařská vyhláška namířená proti Židům.] Gménem Geho Milostj Ržjmského Cýsaře, w Germanyi, Sspaňhelského, Uherského, a Cžeského Krále, gakožto Krále Cžeského, a Margkraběte Morawského, od Králowského Auřádu Heytmanstwj Zemského, tohoto Geho Milostj Dědičného Margkrabstwj Morawského, wssem a gednomu= každému Geho Milostj wěrným Obywatelům, a Poddaným ze wssech Cžtýr Stawůw, gakého ty Důstogenstwj, Stawu, Auřádu wyšssýho a nižssýho Powolánj a Ržádu gsau, timto w známost se uwozuge, že gest neyweyss dotčená Geho Cýsařská a Králowská Milost pod Datum z Wídně Třidcátýo Prwnjho Dne nedáwno minulého Měsýce Cžerwence nynj běžjcýho Roku, na tento Král: Auřád Heytmanstwj Zemského Neymilostiwěgj rescribirowati ráčila, co gednomu=každému k dodatku známo gest, kterak w geho Milostj Král: Cžeských Dědičných Zemých od negakých časůw Židowstwo tak přibylo, a se rozmnožilo, že netoliko w těch tolerirowaných neb trpěgjcých pořádných Židowských Obcých, nýbrž wssudy w Zemi přeweliké množstwj se wynacházelo, a mezy tim obwzlásstně taky mnohonásobně Cyzozemské Židowské Familige neb Rodowe skrz přehljdánj neb nedbaně Země=Obywatelůw, a domácých Wrchnosti, y taky při mistách, w kterých prwé Židowstwo nikdá držáno nebylo, ani gim ge držeti neslusselo (nedbagjce na ty prwotně častěg pod Pokutau Fisskálskau prossli Inhibitoriali aneb Zapowědě) se wlaudily; Y gakožby teg k obtjženj Obecnjmu, a utiskánj Křestianského Handlu a Obchodu y taky k mnohonásobnym překážkám a sskodám přirostugjcý a wic a wic nastáwagjcý neslussnosti tenkrát s přjsnosti zastawu učiniti, na wssechen spůsob zapotřeby bylo; ...
< Předchozí | 1 | Další >