CZ EN

Knihy - detail knihy

Abra Ca. Abrac. Abra. Abr. Ab. A. Gynacz Abra Culia. (Kniha zaříkávání, receptů, opatření proti chorobám lidí i dobytka, aj.) -Vložit do košíku

Abra Ca. Abrac. Abra. Abr. Ab. A. Gynacz Abra Culia. (Kniha zaříkávání, receptů, opatření proti chorobám lidí i dobytka, aj.)

ID: 22540
Místo vydání:
Nakladatel / tiskař:
Rok: (mezi 1780-1818)
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: 105 listů
Vazba: dobová kožená
Komentář: Rukopis psaný hnědým inkoustem, titul prvé části oddělen od textu hnědým pásem s bílou vlnovkou, v prvé části na několika místech pár slov a počátečních písmen inkoustem červeným. Psáno česky, několik stran německy. Rukopis vznikal v průběhu několika let a je psán několika odlišnými rukopisy. Na foliu 25 začátek další části datované 1818. V rukopisu jsou zaznamenány různé rady, jak si počínati při psotníku, žloutence, bolesti zubů apod., dále jsou popsány účinky různých rostlin, charakterizovány jednotlivé měsíce a možné problémy pro lid i dobytek, související s tím kterým měsícem. V rukopise jsou zčásti opsány pasáže z dříve publikovaných herbářů a zčásti zaznamenány rady přežívající v lidovém vyprávění a moudrosti. - Dobová vazba z hnědé hověziny odřená, ve hřbetu popraskaná a místy potrhaná, při horním jeho okraji chybí kus koženého pokryvu, knižní blok rozpadlý, papír zahnědlý, inkoust místy vybledlý. Na zadním přídeští rkp. poznámky se vztahem k obsahu.
Rukopis pochází ze sbírky významného sběratele čarodějnické literatury Radovana Krátkého (29.10.1929 Stará Hlína - 30.4.1973 Praha), spisovatele, scénáristy a překladatele z latiny, italštiny a francouzštiny. Připravil také několik výborů z latinské starověké a středověké poesie.
Cena: 18000 Kč