CZ EN

Knihy - detail knihy

Adrichem, Christiaan von - Wypsánj Města Geruzaléma y Předměstj geho. W gakémž spůsobu bylo za času Krysta Pána w swé celosti a sláwě, prwé nežli ge Ržjmané dokonce wybogowali a zkazyli. S pilnostj poznamenána gsau ta mjsta/ na nichž Pán a Spasytel náš Gezus Krystus putowal a trpěl. Nynj wnowě z gazyka Latinského w Cžeský přeložené od M. Danyele Adama z Weleslawjna.

Adrichem, Christiaan von - Wypsánj Města Geruzaléma y Předměstj geho. W gakémž spůsobu bylo za času Krysta Pána w swé celosti a sláwě, prwé nežli ge Ržjmané dokonce wybogowali a zkazyli. S pilnostj poznamenána gsau ta mjsta/ na nichž Pán a Spasytel náš Gezus Krystus putowal a trpěl. Nynj wnowě z gazyka Latinského w Cžeský přeložené od M. Danyele Adama z Weleslawjna.

Adrichem, Christiaan von

Wypsánj Města Geruzaléma y Předměstj geho. W gakémž spůsobu bylo za času Krysta Pána w swé celosti a sláwě, prwé nežli ge Ržjmané dokonce wybogowali a zkazyli. S pilnostj poznamenána gsau ta mjsta/ na nichž Pán a Spasytel náš Gezus Krystus putowal a trpěl. Nynj wnowě z gazyka Latinského w Cžeský přeložené od M. Danyele Adama z Weleslawjna.

ID: 21739
Místo vydání: Praha
Nakladatel / tiskař: Daniel Adam z Veleslavína
Rok: 1592
Vydání: 1.české
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: [X]-63-[I]
Vazba: kožená vazba z konce 17. století
Komentář: Knihopis 66
Červeno-černě tištěný titulní list, při horním okraji bordura, uprostřed spodního okraje viněta v ozdobném rámu po stranách olemovaná červeně tištěnými tyčemi z ornamentů, na rubu titulního listu latinské verše Petra Capella de Elbinga a Georga Carolidese, na foliu AII až AIIIb předmluva Daniela Adama z Veleslavína věnovaná Jiřímu Fuňkovi z Olivetu, na foliu AIIII až AVa předmluva Christiana Adrichomia ke čtenáři. Iniciály na rostlinném pozadí zalomené do výše 6-8 řádků, iniciály s úponky ve výši 3 řádků, pásové vlysy, ozdobné tyče zdobené ornamentem, živá záhlaví, tištěné poznámky po stranách, tisk ve dvou sloupcích, gotika, latinský text a slova antikvou, arabská paginace stran při vnějším horním okraji. Koncová viněta, na rubu posledního listu impresum a Velaslavínův signet.
Vazba z hnědé hověziny z konce 17. či počátku 18. století s novým koženým hřbetem se třemi vazy, nový předsádkový papír s vodoznakem. Kniha je odborně restaurovaná, papír odkyselený, na stranách 49-55 při okraji dolitý papír, od strany 23 až do konce při spodním okraji u hřbetu hnědé skvrny.
Dle inventáře Veleslavínovy tiskárny z roku 1606 byla pro knihu vyhotovena mědirytinová tabule s vyobrazením Jerusalema, nedochovala se však v žádném známém exempláři.
Christian Kruik van Adrichem, nebo Christianus Crucius Adrichomius (13.2. 1533 Delft - 20.6. 1585 Kolín nad Rýnem), byl katolický kněz a náboženský spisovatel. Byl ředitelem konventu sv. Barbary v Delftu, během reformačních bouří odešel do Kolína nad Rýnem.
Cena: 30000 Kč
PRODÁNO