CZ EN

Knihy - detail knihy

Born, Ignaz - Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte. Zum Druck befördert von Ignatz Edlen von Born,.... 1. - 3. Band.Vložit do košíku

Born, Ignaz

Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte. Zum Druck befördert von Ignatz Edlen von Born,.... 1. - 3. Band.

ID: 20339
Místo vydání: Prag
Nakladatel / tiskař: Im Verlag der Gerlischen Buchhandlung
Rok: 1775-1777
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků: 3
Počet stran: (VIII), 394, (IV) + 8 příloh; (VI), 406, (II) + 5 příloh; (VI), 418 + 6 příloh
Vazba: dobová kožená
Ilustrace: Ve front. 1. dílu mědirytinový portrét Emanuela Ernesta hraběte Valdštejna, biskupa litoměřického od Cl. Kohla, ve druhém svazku ve front. portrét Josepha Steplinga, ve třetím Johanna Thad. Peithera, císařského dvorního rady od A. Cippse. V textu celkem 19 rozkládacích mědirytinových příloh s matematickými, fyzikálními a přírodovědeckými nákresy a vyobrazeními.
Komentář: Německý text gotikou, latinský antikvou, signatury, kustody, tištěné poznámky pod čarou, živá záhlaví, viněty, jednoduché linky, ozdobné tyče, konturové iniciály ve výši 1-2 řádků. - Jednotné vazby z bílé, hlazené vepřovice, na obou deskách tlačený rám se zrcadlem obkrouženým bordurou ornamentálního charakteru, uvnitř zrcadla tlačené rostlinné motivy. Ve hřbetu pět vazů, ve druhém a třetím poli dobové černé kožené štítky s tlačeným a zlaceným názvem a označením dílu, červeně barvené ořízky. Vazby mírně ohmatané, lehce vyšisované a odřené, místy zahnědlé, vazba 1. dílů se rozvírá, jinak ve stavu velmi dobrém. Na tit. listě perem záznam prvního vlastníka: "Bibliothecae Viennensii Scholar Piar 1776-1777".
Časopis vycházel v letech 1775 až 1784, celkem vyšlo šest svazků. V časopise publikovala svoje vědecké práce řada předních učenců z Čech a Moravy: Josef Tesánek, Josef Stepling, Adaukt Voigt, František Martin Pelzl, hrabě Kinský, Gelasius Dobner, Antonín Strnad, David Becher a řada dalších. Nabízený exemplář pochází z knihovny významného protestantského historika F. M. Bartoše.
Ignác Born (26.12.1742 Alba Iulia, Sedmihradsko - 24.7.1791 Vídeň), osvícenec, mineralog, geolog, montanista. Od svých dvaceti let žil v Čechách, nejprve studoval na pražské universitě, kde pak později působil jako profesor, přednášel o problematice montánních věd, stal se horním radou v Uhrách a na Slovensku, věnoval se studiu Karpat. Na svém statku u Tachova založil botanickou zahradu, vlastnil rozsáhlou mineralogickou sbírku a rozsáhlou odbornou knihovnu. Z jeho popudu začal vycházet v Čechách první přírodovědecký časopis "Prager gelehrte Nachrichten". V roce 1770 založil Učený klub, ze kterého později vznikla v roce 1773 Královská česká společnost nauk. Mezi jeho blízké přátele a spolupracovníky patřili Františe Josef hrabě Kinský, Gelasius Dobner, Karel Rafael Ungar, Mikuláš Voigt, Joseph Stepling a řada dalších učenců z Čech a Rakouska. Na konci 70. let povolala Marie Terezie Borna do Vídně, kde měl uspořádat císařské mineralogické sbírky, byl jmenován do funkce dvorního rady se starostí o mincovní a hornické záležitosti. Na konci života se zabýval také chemií a zkoumal amalgamaci, o které napsal několik vědeckých děl. Ostře se vymezoval proti církvi a svými myšlenkami a postoji ovlivnil Josefa II. Roku 1772 vydal anonymně ve Vídni satirický pamflet "Státní paruka", ve kterém kritizoval šlechtu. Patřil ke stoupencům Svobodných zednářů, ve Vídni roku 1781 vstoupil do lóže "Wahren Eintracht" a později se stal jejím velmistrem, v roce 1785 se stal provincionálním velmistrem všech rakouských zednářů. Když se císař Josef II. snažil získat nad zednáři kontrolu, lóži v roce 1786 opustil. Pro libretistu Emanuela Schikanedera se stal vzorem pro postavu Sarastra v Mozartově opeře Kouzelná flétna.
Cena: 80000 Kč