CZ EN

Knihy - detail knihy

 - Dokončení popisu souboru rukopisných modlitebních knih ID 22349.

 - Dokončení popisu souboru rukopisných modlitebních knih ID 22349.  - Dokončení popisu souboru rukopisných modlitebních knih ID 22349.  - Dokončení popisu souboru rukopisných modlitebních knih ID 22349.
 - Dokončení popisu souboru rukopisných modlitebních knih ID 22349.

Vložit do košíku

Dokončení popisu souboru rukopisných modlitebních knih ID 22349.

ID: 22350
Místo vydání:
Nakladatel / tiskař:
Rok: 1735-1860
Vydání:
Formát:
Počet svazků: 87
Počet stran:
Vazba:
Komentář: a zeleně kaligraficky psané nadpisy, v textu 26 vinět a ozdůbek rostlinného a ornamentálního dekoru, iniciály, některé zdobené drobnými kvítky, na str. 23 kresba kříže, na str. 24 mezititul, na str. 98 mezititul, na str. 122 kalich a na str. 123 mezititul (uvedené strany jsou zasezeny do rámů olemovaných rostlinným a ornamentálním dekorem, stejně tak str. 97). Dobová vazba z hnědé teletiny se zlaceným ornamentálním rámem, zlacené ořízky. Vazba ohmataná a místy odřená, zlacený dekor zčásti setřený, papír zahnědlý, inkoust místy vybledlý, str. 30-31 při spodním vnějším okraji utržená. 71. Strobach A.: Gebet und Erbauungs Buch für katholische Christen. Psáno hnědým inkoustem v roce 1836, nadpisy a zvýrazněná slova kaligraficky zeleně, modře, žlutě, černě, fialově. Tit. list + 116 arabsky číslovaných stran, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou. Titulní list v červeně vybarveném rámečku, mezititul na str. 43 ve žlutém, v textu 45 barevných drobných vinět a ozdůbek rostlinného charakteru lemujících nadpisy. Dobová kožená vazba s tlačeným a zlaceným zrcadlem z ornamentů, na přední desce uprostřed tlačený a zlacený kříž, na zadní beránek boží s korouhví. Vazba ohmataná a místy odřená. Zlacené ořízky při okrajích cizelované. 72. Heidenreich Norbert: Neu Gepflanztes Baum Gärtlein das ist Schöne auserlesene und eifferige Morgens Abends Mesz Beicht Commimion Gebetter und Seutzer einer frommen Seelen. Psáno hnědým a červeným inkoustem roku 1799 v Böhmischbarau (snad Beranov u Teplé v okrese Cheb). 3 listy + 317 arabsky číslovaných stran + 9 listů (poznámky), text olemovaný trojitou jednoduchou linkou (prostřední zvýrazněná), nad horním okrajem linky uprostřed arabská paginace stran zakomponovaná do ozdobného pásu z lístků a kvítků, nadpisy modliteb a zvýrazněná slova kaligraficky modrou, červenou, zelenou a fialovou barvou. Titulní list na dvou listech olemovaný dvojitou barevnou linkou, za tit. listem barevná kresba se zlaceným křížem, v rámečku tvořeném dvěma překlenutými sloupy zdobenými barevným ornamentem a květy v překladu, s ukřižovaným Ježíšem a modlící se Marií a Magdalenou. Na str. 26 kresba Ježíše na nebesích s žehnajícím mu Bohem s pozlacenou mitrou, na str. 224 kresba s vyobrazením křtitelnice, hlavy Ježíše a pěti ran Kristových, 6 mezi titulů v ornamentálních rámcích, z toho 4 s ilustracemi, v textu 22 vinět a drobných ozdůbek převážně rostlinného charakteru, iniciály. Dobová kožená vazba s tlačeným rámem z ornamentů, na přední desce vazby vytlačené iniciály prvního vlastníka N. H. R. a datace. Vazba ohmataná, odřená a popraskaná. Ve hřbetě tři vazy, na posledních devíti listech poznámky z 19. století. Zlacené ořízky. 73. Thoma Joseph: Ein Christ katholisches Gebettbuch. Darinn schöne Morgen Mesz H. Beicht und Komunion Gebetter, zum Heil. Altars sakrament, zu der H. Dreyfaltigkeit Vesper=Gebetter, zum H. Herz Jesu zum Leyden Christi zu der Mutter Gotte sund noch andere Gebetter zu finden. Von mir geschrieben und zumsamen getragen Joseph Thoma in Hardeck (Hrádek, městečko na rakousko-moravské hranici). Im Jahr Christi Anno 1827. Psáno hnědým inkoustem v roce 1827, titulní list, nadpisy modliteb, zvýrazněná slova a živá záhlaví v různých barvách. 172 arabsky číslovaných stran, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou, živá záhlaví od textu oddělená dvojitou jednoduchou linkou, po stranách záhlaví a nad ním zdobný rámeček ze stylizovaných lístků a stonků s květem uprostřed, titulní list ve vícebarevné borduře zdobené rostlinným dekorem, na jeho rubu celostr. kresba, v textu, řada v různých barvách provedených iniciál propletených úponky, některé zdvojené a mezi nimi malovaná květina, jiné zdobené květy, na str. 79 celostr. kresba, na str. 121 celostr. kresba, v textu 18 více barevných vinět a ozdůbek rostlinného a náboženského obsahu. Dobová kožená vazba s tlačeným zrcadlem ornamentálního dekoru, uvnitř zrcadla uprostřed oválný tlačený medailonek se symbolem katolické církve, nad ním iniciály objednavatele knížky A. G. Pod ním datace 1828. Vazba ohmataná a lehce odřená, při spodním okraji hřbetu chybí kousek kůže, zlacené ořízky. 74. Morgengebeth. Psáno černým a hnědým inkoustem roku 1840, nadpisy modliteb a zvýrazněný text kaligraficky ve více barvách. Text olemovaný více barevnými rámečky s ornamentálním dekorem. 220 arabsky číslovaných stran, v textu řada více barevných iniciál různé velikosti zdobených ornamentem, rostlinnými motivy a náboženskými symboly, ozdobné linky a drobné vinětky. Dobová kožená vazba s přední i zadní deskou zdobenou tlačeným a zlaceným ornamentem, který je olemovaný stylizovaným geometrickým rámem, celá kompozice je uzavřená ve zlaceném a tlačeném rámu z ornamentů, uprostřed přední desky oválný medailon s malovanou Marií s Jezulátkem v náručí, na straně s modlící se Marií. Ve hřbetu tlačen a zlacená sluníčka oddělená od sebe ozdobnými linkami, zlacené ořízky. 75. Gebeth Buch, entahält auserlesene Morgen, Mesz, Beicht, Communiongebette, wie auch andere Andachten, auf alle feste Zugebrauen. Páno hnědým inkoustem roku 1844, nadpisy kapitol a zvýrazněné slova a věty kaligraficky a červeně. 128 nečíslovaných listů (poslední čistý), text olemovaný rámečkem ze tří barevných jednoduchých linek, který je zasazený do zdobného barevného rámce rostlinného charakteru (krom strany vnitřní), místy po stranách marginálie od vlastního textu oddělené zdobnou tyčí. V textu 76 červených a žlutých iniciál zasazených do rostlinného věnce, 36 kartuší rostlinného charakteru lemujících nadpisy a 6 vinět. Na foliu 13a celostr. malba s vyobrazením Ježíše na kříži. Dobová kožená vazba s tlačeným a zlaceným zrcadlem zdobeným ornamenty, uprostřed zrcadla na obou deskách tlačená a zlacená ozdůbka. Vazba ohmataná a kožený pokryv místy lehce zkrabatělý. Zlacené ořízky. 76. Hickmann Johannes: Der kleine Myhrengarten darinn auserlesene Morgens, Abends = Messe, Beicht und Komuniongebether; wie auch andere schöne Andachten samt Litanyen zum süssen Namen zum ……. Psáno hnědým inkoustem roku 1824, titulní list červeně, nadpisy modliteb a zvýrazněná slova červeně a zeleně. Titulní list + 137 arabsky číslovaných stran, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou, tit. list a list poslední (s údaji o autorovi), celostr. kresby v textu a uvedení jednotlivých oddílů modliteb v barevném rámu zčásti ornamentálního, zčásti rostlinného dekoru. Barevné iniciály v jednoduchém rámečku na zčásti šrafovaném, či větvičkami propleteném pozadí, barevné ozdobné linky, v textu 8 vinět rostlinného charakteru, 3 zdobné rámečky lemující nadpisy a 10 celostr. maleb s náboženskými motivy. Dobová kožená vazba s rámem, uvnitř rámu zdobená ornamentem, zčásti rostlinného charakteru. Ohmataná, místy odřená a zkrabatělá, na zadní desce chybí kus pokryvu. Johannes Hickmann byl učitelem v Ostrově nad Ohří (viz čísla 52 a 53) 77. Geistriches Gebetbuch worinnen Schöne Morgen und Abend Mesz = Beicht = und Kommuniongebeter, zu dem Hochwürdigen Sakrament des Altars. Psáno černým inkoustem v roce 1807, nadpisy modliteb a zvýrazněná slova a věty kaligraficky červeně a zeleně. 115 arabsky číslovaných stran, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou, uprostřed horního okraje nad linkou paginace mezi kvítky s lístky, titulní list v rámečku z více různě barevných linek, název olemovaný rostlinným dekorem, v textu 17 drobných vinět rostlinného charakteru a koncová viněta se symbolem katolické církve mezi květy a s datací uprostřed dole, 3 zdobné kartuše rostlinného charakteru lemující nadpisy. Dobová vazba s hedvábným pokryvem ornamentálního vzoru a s tlačeným a zlaceným dvojitým rámem zdobeným ornamenty. Vazba ohmataná, při okrajích pokryv vydřený, zlacení zašlé, ve hřbetu většina pokryvu chybí. Zlacené ořízky. Původní ochranné pouzdro ze škrobového papíru s pokryvem z červeně barvené teletiny s tlačeným jednoduchým rámem z drobných ornamentů, uprostřed obou částí pouzdra (po obou stranách) tmavé kožené oválné medailonky olemované zlaceným zrcadlem z ornamentů. 78. Gebet und Erbauung Buch nach Bedürnissen unsrer Zeiten und Lebens. Psáno hnědým inkoustem cca v roce 1830, názvy a zvýrazněné věty a slova červeně, zeleně a žlutě. Titulní list + 98 arabsky číslovaných stran + 1 list (rejstřík), text olemovaný jednoduchou linkou. Titulní list olemovaný bordurou ve tvaru brány zdobenou rostlinným a ornamentálním dekorem, názvy jednotlivých oddílů modliteb olemovány dvojitou jednoduchou linkou se zeleně vybarveným rámem. V textu 24 barevných vinět a ilustrací rostlinného a náboženského obsahu, iniciály. Dobová kožená vazba s tlačeným a zlaceným rámem, uprostřed rámu oválný medailonek. Vazba ohmataná a odřená, ve hřbetě potrhaná, přední deska vazby chybí. 79. Gott ist Die reinste Liebe, mein Gebet, und meine Betrachtung. Psáno hnědým inkoustem cca v roce 1840, názvy modliteb a iniciály červeně (vstupní iniciála olemovaná věncem). 119 arabsky číslovaných stran, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou, v rozích rámečků ozdůbky z kvítků. Titulní list v barevném rámečku z kvítků a lístků, ve front. kresba ukřižovaného Ježíše, v textu a na tit. listě 12 barevných vinět rostlinného charakteru. Dobová kožená vazba zdobená lisovaným ornamentálním dekorem, uprostřed kříž s paprsky milosti. Vazba ohmataná a odřená, ve hřbetu natržená, knižní blok je ve vazbě volně vložený. Na líci front. dobové poznámky, papír zahnědlý, inkoust vybledlý, kresba poničené, při vnějším okraji okousaná, několik listů potrhaných a uvolněných z knižního bloku. 80. Peszka: Gott ist die reinste Liebe. Mein Gebeth und meine Betrachtung. Vom Hofrath von Ekartshausen. Psáno hnědým inkoustem v roce 1854. Nadpisy a zvýrazněná místa textu kaligraficky a černě. 143 arabsky číslovaných listů, text olemovaný dvojitým jednoduchým rámečkem. Titulní list klasicistním architektonickém rámu s oválnou vinětou, ve front. lavírovaná kresba tuší symbolizující povznesení ducha, na str. 14 kresba s ukřižovaným Ježíšem a u paty kříže klečící Marií Magdalenou, na str. 42 Jan Nepomucký, na str. 56 Poslední večeře, na str. 66 Svatá trojice, na str. 82 Mater Salvatoris, na str. 98 sv. Jan Nepomucký a jeho svržení z Karlova mostu, na str. 114 sv. Josef, na str. 126 anděl vedoucí za ruku chlapce s mečem, na str. 134 sv. Barbora. V textu 6 průpletových iniciál ve výši 3-5-6 řádků, 10 iniciál zdobených ornamentem či kvítky ve výši 3-4-5 řádků a řada konturových iniciál ve výši 1-2 řádků, na str. 82 iniciála s vyobrazením sv. Marie a Jezulátka, na str. 127 iniciála s vyobrazením modlící se Marie. 12 vinět převážně rostlinného charakteru, drobné ozdůbky a linky. Kresby a listy s hlavními názvy modliteb olemovány v rozích rámečku ornamentálním dekorem. Na líci kresby ve front. kruhový věnec z lístků a květin, ve kterém kaligraficky napsáno tato knížka náleží: Franziska ? No. 163. Dobová červeně barvená kožená vazba s tlačeným a zlaceným jednoduchým rámem, uprostřed přední desky namontovaný kovový reliéf s klečícím Ježíšem v doprovodu anděla přijímajícím požehnání, na zadní desce uprostřed namontovaný plechový obrázek panny Marie s Ježíšem v náručí. Plechové úchyty, spona chybí. Zlacené ořízky. Vazba ohmataná, ve spodní půli hřbetu kůže natržená. 81. Gebethbuch. Schatz Haussner, wo alle gebetter des Jahrhs zu finden sind. Morgens, Abends, Beicht, Communion, und andern gebetter wie mich samt. Denen Litaneyen bergriffen sind. Psáno hnědým inkoustem v roce 1794, nadpisy kapitol, zvýrazněné věty a slova červenou, zelenou, modrou barvou. 239 arabsky číslovaných stran, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou, někdy vybarvenou, některé listy v rámech zdobených ornamentem. Konturové a průpletové iniciály, některé zdobené rostlinným či ornamentálním dekorem, v textu cca 102 více barevných vinět převážně rostlinného a ornamentálního charakteru, na str. 230 celostr. kresba, na str. 4 kresba s vyobrazením kříže. Dobová kožená vazba s tlačeným zrcadlem, na přední desce při horním rámu tlačené iniciály I. W., při spodním letopočet 1794. Vazba ohmataná, kůže popraskaná a zkrabatělá, při horním okraji hřbetu chybí kousek koženého pokryvu. Papír zašpiněný, inkoust a barvy místy vybledlé. Chybí pravděpodobně první tři strany. Strana 4 je nalepena na předním přídeští a podél okraje hřbetu i se stranou 5 (po rámeček) přelepena pruhem papíru vystřiženého z tiskoviny z 19. století. Strana poslední (239) též z větší části přelepena papíem ze stejné tiskoviny. Zadní deska a kožený pokryv hřbetu odlepené od knižního bloku. 82. Gebethbuch. Psáno černým inkoustem cca v roce 1840, nadpisy modliteb a zvýrazněná slova kaligraficky více barvami. 146 arabsky číslovaných stran + 2 nečíslované, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou, listy s hlavními názvy zasazené do rámečků zdobených ornamentem. Ve front. barevná kresba v rámečku zdobeném kvítky a lístky s vyobrazením podivné stavby (snad kostela), v textu a místy v lince lemující text drobné ozdůbky z kvítků, 6 vinět rostlinného charakteru. Na str. 128 celostr. malba s vyobrazením kytice. Dobová kožená vazba s tlačeným dvojitým zrcadle, uprostřed vnitřního zrcadla tlačená ozdůbka. Vazba ohmataná a odřená, naražené rohy. Papír zahnědlý. Chybí tit. list, text začíná stranou šest. 83. Gebethbuch. Psáno hnědým inkoustem cca v roce 1780, nadpisy modliteb, zvýrazněná slova a věty kaligraficky červeně a hnědě- fialově, konturové iniciály zeleně. 199 nečíslovaných listů, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou, na foliu 199a Andachts=Ubungen zasazené do ornamentálního rámu, v textu cca 131 více barevných vinět převážně rostlinného charakteru, 25 zdobných převážně oválných rámečků z ornamentů, ve kterých jsou kaligraficky hlavní názvy jednotlivých oddílů, některé jsou na šrafovaném pozadí. Na foliu 117b uvnitř oválného medailonku nalepená mědirytina s vyobrazením Marie s Jezulátkem v náručí. Bez vazby. Chybí začátek a pravděpodobně konec, knižní blok šitý nití. Papír zahnědlý, inkoust místy vybledký, barvy v nápisech místy rozmazané. 84. Christkatholisches Gebethbuch. Eines katholischen Christen. Psáno černým inkoustem v roce 1797, nadpisy modliteb a zvýrazněný text kaligraficky temně a světle červeně, zeleně. 2 listy + 296 arabsky číslovaných stran + 5 listů (poslední čistý), text olemovaný dvojitou (hnědou a černou) jednoduchou linkou, živá záhlaví a paginace stran oddělené od textu stejnou linkou. Titulní list ve více barevném geometrickém rámu zdobeným ornamentem a nahoře a po stranách zčásti olemovaným rostlinným dekorem, před tit. listem kresba s vyobrazením květů a plodů, na str. 9 celostr. kresba s vyobrazením podhorské vesnice s kostelíkem na kopci a zapadajícím sluncem, na str. 18, 35, 49, 62, 73, 105, 123, 157, 175, 200, 235 a na posledním listě celostr. barevné kresby náboženského a rostlinného obsahu. V textu 2 barevné viněty a 6 koncových mauresek. Bez vazby, knižní blok zčásti rozpadlý, první čtyři listy zcela uvolněné od knižního bloku, úvodní kresba potrhaná, chybí strany 5-8. 85. Vetterl Josef: Gebethbuch. Psáno černým inkoustem roku 1860. 257 arabsky číslovaných stran + 3 nečíslované, text olemovaný jednoduchou linkou. Dobová plátěná vazba s jednoduchým zrcadlem, uvnitř zrcadla kříž s paprsky milosti. Vazba mírně ohmataná. 86. Gebethbuch. Psáno černým inkoustem cca v roce 1820. 217 arabsky číslovaných stran, text olemovaný dvojitou jednoduchou linkou. Kaligrafické nadpisy kapitol, v textu řada průpletových iniciál. Bez vazby, od strany 174 uvolněno z knižního bloku. Chybí titulní list.
Cena: 1000000 Kč