CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Ferdinad II., římský císař, král český a uherský - Cýsaře Ržijmské Uherského a Cžeského, etc. Krále, etc. Geho Milosti Ferdinanda Druhého, etc. Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské Dědjčného Králowstwj Cžeského.

Ferdinad II., římský císař, král český a uherský - Cýsaře Ržijmské Uherského a Cžeského, etc. Krále, etc. Geho Milosti Ferdinanda Druhého, etc. Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské Dědjčného Králowstwj Cžeského. Ferdinad II., římský císař, král český a uherský - Cýsaře Ržijmské Uherského a Cžeského, etc. Krále, etc. Geho Milosti Ferdinanda Druhého, etc. Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské Dědjčného Králowstwj Cžeského.

PRODÁNO

Ferdinad II., římský císař, král český a uherský

Cýsaře Ržijmské Uherského a Cžeského, etc. Krále, etc. Geho Milosti Ferdinanda Druhého, etc. Obnowené Práwo a Zřjzenj Zemské Dědjčného Králowstwj Cžeského.

ID: 20347
Místo vydání: Staré Město Pražské
Nakladatel: v impresí Šumanské
Rok: 1627
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: (VI), CXXXV str. + 134 listů
Hmotnost: 1.2 Kg
Vazba: dobová pergamen.
Komentář: Červeně a černě tištěný tit. list s mědirytinou císařského znaku, český text gotikou, latinská slova antikvou, signatury, stránkové kustody, živá záhlaví, římská paginace stran při vnějším horním okraji, vstupní konturová iniciála na rostlinném pozadí zalomená do výše 6 řádků. Vytištěno pouze do strany 135 (více nevyšlo), tiskem nevydaná část dopsána rukou na 134 listech. - Titulní list nahrazen jeho kopií. Pokryv místy potrhaný, při spodním okraji přední desky chybí jeho část, též ve spodní části desky zadní.
Knihopis 2447, Večeřová 550.
+ přívazek: Narownánj O hory a Kowy, též gich Panowánj w Králowstwj Cžeském, Kteréž se od Slawné Paměti Geho Milosti Cýsaře Maximiliana Druhého, spolu s Stawy téhož Králowstwj, w Létu 1575. stalo, a wůbec publikowáno bylo. Tolikéž Smlauwa S. Wáclawská, O kterýchžto obau wěcech w Obnoweném Zřjzenj Zemském Léta 1627. wydaném, pod Lit: A 21. též A 25. zminka se činj.
Staré Město Pražské, impresí Šumanská, 1627, 20 listů, gotika, signatury, stránkové kustody, nepaginováno, živá záhlaví, na tit. listu v jednoduchém rámečku dřevořez se znakem Českého království, koncová viněta s vyobrazením sv. Jiří, iniciály na rostlinném pozadí ve výši 3 a 8 řádků. - Osm posledních listů uvolněno z vazby.
Knihopis 6018.
Dobová vazba z tužšího papíru s pokryvem z latinského rukopisu na pergamenu ze 14. a 15. století (hřbet).
V době pokusu o znovuvzkříšení Šumanské tiskárny byl v roce 1627 vytištěn významný právní spis „Obnovené zřízení zemské dědičného našeho Království českého“, které bylo prohlášeno za zákon uvozovacím patentem Ferdinanda II. z 10. května 1627. Změny, které zde byly uzákoněny, zasahovaly zásadním způsobem všechny důležité oblasti práva. V článku A1 bylo například ustanoveno, že český trůn je dědičným v Habsburském rodě. Tímto ustanovením bylo zrušeno dosavadní právo stavů volit krále. Dále byla zrušena všechna náboženská privilegia, která byla udělena nekatolickým církvím. Ten, kdo nepřestoupil na katolickou víru, byl nucen odejít ze země. Tato možnost však byla vyhrazena jen stavům. Nový zákoník byl vytištěn celý německy, český tisk zůstal nedokončen, za stavem na listu 135, uprostřed litery F. Na tisku se aktivně podílel Jiří Závita, který se také podílel na jeho překladu do češtiny, u něhož se prý neosvědčil. Pracoval také na překladu Zřízení moravského, které dal na svůj náklad vytisknout. (Večeřová ‘‘Šumanská tiskárna‘‘ str. 130; Dopis Pavla Michny Ottovi Nosticovi ze 4. srpna 1627 – KNM – Nostická knihovna)
Exemplář pocházející z knihovny Antonína Jaroslava rytíře von Becka (6.1.1812 Budeč u Jemnice na Moravě – 19.8.1895 Vídeň), českého a rakouského právníka a politika. Pocházel ze skromných poměrů (rodiče provozovali pohostinství v Budči), školy vychodil ve Znojmě a Brně, práva absolvoval ve Vídni, nastoupil jako pěstoun u knížete Schwarzenberga. Působil jako redaktor a publicista, věnoval se i regionálnímu místopisu. Během revolučního roku 1848 se zapojil do veřejného dění, na Kroměřížském sněmu byl zvolen za říšského poslance. Od r. 1849 byl redaktorem české verze říšské Sbírky zákonů a zasedal v komisi pro ustavení českého právního názvosloví, později byl ředitelem Státní tiskárny ve Vídni. Byl členem České akademie věd, od r. 1885 působil jako člen Panské sněmovny. Jeho syn Max Wladimir von Beck byl počátkem 20. století předsedou vlády Předlitavska.
Cena: 120000 Kč