CZ EN

Knihy - detail knihy

Ferdinand II. - Der Röm. Käy. May. Ferdinandi II. Edictal Cassation unnd Anullation/ mit angeheffter Protestation/ wider die angemasste Newe nichtige Wahl und Crönung inn Böhem/ etc. Item Schluss/ der Ober=Sächsischen Cräyss= Versamblung zu Leipzig/ wegen jetzigen gefährlichen Zustands/ und Böhemischen Univesens; den 5 (15) Februarii/Vložit do košíku

Ferdinand II.

Der Röm. Käy. May. Ferdinandi II. Edictal Cassation unnd Anullation/ mit angeheffter Protestation/ wider die angemasste Newe nichtige Wahl und Crönung inn Böhem/ etc. Item Schluss/ der Ober=Sächsischen Cräyss= Versamblung zu Leipzig/ wegen jetzigen gefährlichen Zustands/ und Böhemischen Univesens; den 5 (15) Februarii/

ID: 18284
Místo vydání: (Vídeň ?)
Nakladatel / tiskař: bez udání
Rok: 1620
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: 12 listů
Vazba: pap. z 19. století
Komentář: Zíbrt IV, 5910
Německý text gotikou, latinská slova antikvou, signatury, stránkové kustody. Na tit. listu dřevořezová viněta, na listu A-2 a B-4 při horním okraji pásové vlysy rostlinného dekoru, vstupní iniciála propletená úponky zalomená do výše 7 řádků, v textu jedna konturová iniciála ve výši 3 řádků.
Papírová obálka z 19. století, na její přední straně pap. štítek s rkp. názvem a datací tisku. Papír lehce zahnědlý, list B-2 až B-3 z knižního bloku uvolněný.
V roce 1620 vyšlo několik různých, typologicky odlišných, variant nabízeného tisku.
Cena: 8000 Kč