CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Fingesten, Michel - Portrét Maxe von SchillingseVložit do košíku

Fingesten, Michel

Portrét Maxe von Schillingse

ID: 21081
Místo vydání:
Nakladatel:
Rok: cca 1925
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran:
Hmotnost: 0.5 Kg
Vazba:
Komentář: Původní lept s ruletou o rozměru desky 245 x 185 mm (celý papír 350 x 217 mm), autorem podepsaný vpravo dole, vlevo dole název a uprostřed číslo tisku (34/50).Zarámováno ve světle hnědém, přírodním rámu bez pasparty, rozměr rámu 470 x 363 mm.
Michel Fingesten (původním jménem Michl Finkelstein) (18. 4. 1884 Buckowitz/Bučkovice [dnes Polsko, blízko města Bielsko Biala] - 8. 10. 1943 Consenza) Rakouský malíř a grafik. Jeho otec, povoláním tkadlec, byl Rakušan, matka pocházela z Terstu. Jako šestnáctiletý odešel do Vídně, kde dva roky studoval společně s Oskarem Kokoschkou na Akademii. Akademický formalismus, představovaný především silně konzervativním prof. Griepenkerlem, mu nevyhovoval, a proto školu po dvou letech opustil, odjel do Hamburku a odtud do Ameriky, kde se čtyři roky potuloval po Spojených státech amerických a příležitostně kreslil pro časopisy v New Yorku a Philadelphii. V den svých 22. narozenin přijel do San Franciska, které týž den postihlo silné zemětřesení s následným požárem, při kterém bylo město téměř zničeno. Jednoho večera Fingestena nějací lidé opili a odvlekli na loď, kde musel pracovat jako námořník – po 110 dnech loď dorazila do Melbourne. Z prožitých tělesných útrap onemocněl nemocí beri-beri a jen o vlásek unikl smrti. V roce 1907 se vrátil do Evropy, přistál v Palermu a pěšky se vypravil do Mnichova, kam dorazil po dvou měsících. Na mnichovské Akademii se stal žákem Franze von Stucka, po roce však studia opětovně zanechal a puzen neklidem hodným Ahasvera se vydal na cestu z Brém do Hongkongu. V dalších čtyřech letech se plavil po východních mořích a poznal tolik zemí a lidí, že si troufal tvrdit, že ovládá 15 jazyků. Byl členem skupiny Neue Sezession založené roku 1910 v Berlíně. Zážitky z cest se staly výraznou inspirací jeho práce. Hlad, smrt a láska patří k jeho vizionářským tématům, ve svém díle se vzpouzí násilí, bídě a útlaku. Svoboda je pro něj nejvyšší dobro, nikdy se nenechá spoutat žádnou konvencí, bouří se proti měšťáckému studu a pokrytectví. Sexuální lásku považuje za nejsilnější moc, jedinou, která se může vysmívat smrti a zvítězit nad ní – ona jediná zaručuje nesmrtelnost lidského pokolení. Přirozeně a bez příkras, s vtipem a nápaditostí zobrazil ve svých grafikách erotické scény a nahá těla. Proslul též jako autor ohromného množství ex libris – vytvořil nový styl a nové techniky a významně tak rozšířil možnosti do té doby tradičního žánru. Náležel k nejtalentovanějším umělcům své generace, bohužel jeho volné dílo upadlo téměř v zapomenutí, po roce 1933 bylo označeno za zvrhlé a všechny Fingestenovy práce byly odstraněny z veřejných sbírek, zabaveny a zničeny. Emigroval do Itálie, v roce 1942 byl jako Žid internován v internačním táboře, 8. října 1943 zemřel v nemocnici v městečku Consensa, kde se po banální operaci nakazil infekcí. Byl spolupracovníkem časopisu Marsyas. V jeho rané tvorbě je zřetelná secesní ornamentika, brzy se ale obrací k expresionismu poučenému kubismem, v poslední etapě své tvorby se přes neoklasicismus dostal k surrealismu.
Max von Schillings (19. 4. 1868 Düren v Porýní – 24. 6. 1933 Berlin) Německý skladatel, dirigent a režisér. V letech 1919 – 1925 šéfdirigent Státní opery v Berlíně, od roku 1933 její umělecký ředitel. Byl proti Výmarské republice a pokládal se za antisemitu, od 1. 4. 1933 člen NSDAP. Od roku 1932 president Pruské akademie umění v Berlíně, za jeho vedení byly z akademie vyloučeni všichni židovští a nezávisle se projevující umělci. Jeho osobním přičiněním byli z akademie donuceni odejít Arnold Schönberg a Franz Schreker.
Cena: 12000 Kč