CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Flavius, Josephus - Hystorye Židowská Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knize wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich, o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W Druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském, o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany, o zkáze města Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána. Kterážto nikdý prwě w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu.

Flavius, Josephus - Hystorye Židowská Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knize wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich, o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W Druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském, o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany, o zkáze města Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána. Kterážto nikdý prwě w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu. Flavius, Josephus - Hystorye Židowská Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knize wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich, o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W Druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském, o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany, o zkáze města Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána. Kterážto nikdý prwě w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu. Flavius, Josephus - Hystorye Židowská Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knize wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich, o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W Druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském, o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany, o zkáze města Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána. Kterážto nikdý prwě w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu. Flavius, Josephus - Hystorye Židowská Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knize wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich, o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W Druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském, o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany, o zkáze města Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána. Kterážto nikdý prwě w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu.

PRODÁNO

Flavius, Josephus

Hystorye Židowská Na Knihy čtyry rozdělená. W prwnj Knize wyprawuge se o Zawedenj lidu Zidowského do Babylona, a zase nawrácenj do wlasti gegich, o Spráwcých a Spráwě Židůw obogj, Duchownj y Swětské. W Druhé o Knjžatech a Králjch Machabeyských, kterak ti k wywýssenj a sláwě, y zase k wykořeněnj a zkáze přissli. W Třetj o Herodesowi Welikém Králi Zidowském, o Rodu, Tyranstwj a potomcých geho. W Cžwrté o Wálce Zidowské s Ržjmany, o zkáze města Geruzalémského skrze Týta Cýsaře, a dále o wyhlazenj a rozptýlenj národu Židowského až do Cýsaře Justynyána. Kterážto nikdý prwě w žádném gazyku wydána nebyla: nynj pak wnowě z Německého Exempláře psaného do Česstiny s pilnostj přeložena, od Wáclawa Plácela z Elbingu.

ID: 21744
Místo vydání: Staré Město Pražské
Nakladatel: Daniel Adam z Veleslavína
Rok: 1592
Vydání: 1. české
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: [VIII]-468-[XXVIII] - poslední strana nepotištěná
Hmotnost: 1 Kg
Vazba: kožená z konce 17. či počátku 18. století
Komentář: Knihopis 3628
Červeno-černě tištěný titulní list, na rubu titulního listu dřevořez o rozměru 150 x 130 mm - v jednoduchém rámečku na ornamentálním pozadí v srdcovitém medailonu český lev. Při horním okraji pásový ornamentální vlys, pod dřevořezem latinské verše. Pásové vlysy, ozdobné tyče, konturové iniciály zakomponované do rostlinných úponků zalomené do výše 5-8 řádků, koncová viněta, impresum též v kolofonu, nad ním signet Veleslavínův, na listu *4b erb překladatele Václava Plácela z Elbingu. Český text gotikou, latinský antikvou, živá záhlaví, tištěné poznámky po stranách. Plácelova předmluva datovaná 1556.
Vazba z temně hnědé hověziny z konce 17. či počátku 18. století, ve hřbetu 5 vazů, vazba mírně odřená a ohmataná, ve hřbetu zkrabatělá. Na předsádkách nový papír, kniha odborně restaurovaná, papír odkyselený, několik listů při okraji citlivě dolitých. Na titulním listu rukopisný záznam jednoho z předchozích vlastníků knihy "Matauss Wáclav Březyna, Ympressor v Lytomyssli".
Matouš Václav Březina (? - 1651 Litomyšl), tiskař, který snad pracoval na počátku 17. století krátkou dobu v pražské Schumannově tiskárně, pravděpodobně roku 1609 byl tovaryšem u Jana Milichthalera v Olomouci, později je zmiňován buď jako tovaryš, či jako samostatný faktor u litomyšlského tiskaře Jana Ryka, po jeho smrti roku 1630 se oženil s vdovou a stal se samostatným pokračovatelem živnosti. Doklady z jeho tiskařské činnosti existují z let 1634-1650, roku 1641 obdržel od kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu priveligium na tisk literatury, která prošla cenzurou litomyšlských piaristů. Ve svých tiscích se orientoval především na drobnou populárně naučnou literaturu, tisk kramářských písní, kalendářů a knížek lidového čtení. Většina produkce jeho tiskárny se nedochovala, v rukopisných opisech existuje několik jím vydaných knih. Především "Rozprávek které nadarmo nebudou, neb mnohým ku příkladu jsou", které obsahují jedinečnou sbírku původních místních příkladů z každodenního života 17. století. V roce 1643 vydal v Litomyšli pod svým jménem Nový zákon, ve skutečnosti se jednalo o tisk Jiříka Štyrsy z roku 1525, který Štyrsa vydal v bratrské tiskárně v Mladé Boleslavi. Březina si opatřil neprodané zbytky nákladu obou tiskových verzí (jedna byla s natištěnými iniciálami, druhá bez iniciál), promíšením z nich vytvořil knihu jednu, kterou opatřil svým titulním listem, bez uvedení údajů o Štyrsovi. Březina se také zajímal o historii města Litomyšle a látku literárně zpracoval roku 1645, kdy byl krátce držen během švédské okupace jako rukojmí. Jeho manželka Dorota je neodmyslitelně spjata s tiskařskou činností v Litomyšli. První manžel Ondřej Graudens provozoval řemeslo v Litomyšli od roku 1581 do roku 1607, po jeho smrti v řemesle pokračoval syn Adam s matkou Dorotou, po smrti syna se podruhé provdala za tiskaře Jana Ryka, po jeho smrti potřetí za Březinu a po jeho smrti počtvrté roku 1653 za tiskaře Jana st. Arnolta z Dobroslavína, kterého však již nepřežila.
Václav Plácel z Elbinku (7.9. 1556 Hradec Králové - 6.10. 1604 Hradec Králové), písař, autor několika právnických knih a překladatel.
Cena: 80000 Kč