CZ EN

Knihy - detail knihy

Frank, Johann Peter - System einer vollständigen medicinischen Polizey. Erster Band (von 6 Bände).

Frank, Johann Peter - System einer vollständigen medicinischen Polizey. Erster Band (von 6 Bände). Frank, Johann Peter - System einer vollständigen medicinischen Polizey. Erster Band (von 6 Bände).

Vložit do košíku

Frank, Johann Peter

System einer vollständigen medicinischen Polizey. Erster Band (von 6 Bände).

ID: 23071
Místo vydání: Wien
Nakladatel / tiskař: Johann Thomas Edlen von Trattner
Rok: 1786
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků: 1
Počet stran: XXIV-634-[II]
Vazba: dobová kartonová
Komentář: Gotika, latinská slova antikvou, živá záhlaví, tištěné poznámky po stranách a pod čarou, na tit. listu dřevořezová viněta, koncová viněta, dva vstupní vlysy v rámečku z ornamentů.
Za titulním listem vevázána mědirytina s vepsanou iniciálou K (exlibris Korbera von Korborn), po obou stranách svisle přípis perem "Korberianae Bibliothecae". Dobová kartonová vazba potažená mramorovaným papírem, při horním okraji hřbetu původní pap. štítek s názvem a vyznačením dílu. Vazba ohmataná a místy odřená, při spodním okraji přední desky chybí pap. pokryv, štítek ve hřbetu natržený. Na přední předsádce rukopisná poznámka perem z první poloviny 19. století s informacemi o autorovi knihy (poznámku psal Norbert Korber), pod ní oddělená linkou starší poznámka z konce 18. století psaná kurentem s pokračováním na rubu a podepsaná J. G. Jacobi (s největší pravděpodobností se nejedná o německého básníka Jacobiho), na straně 50 přes text napsané jméno "Korber" a při vnitřním okraji svisle "Bibliothecae Korberianae", mezi stranou 86-89 vlastní titul prvé části s rukopisnou poznámkou v anglickém jazyce.
Gregor Norbert Korber von Korborn (17.11. 1749 Jevišovice na Moravě - 26.5. 1843 Mikulov)nejprve studoval filosofii v Olomouci, v roce 1766 vstoupil do premonstrátského kláštera v Brucku an der Thaya, roku 1774 byl vysvěcen na kněze. V roce 1766 se vrátil do Olomouce a začal studovat práva na olomoucké universitě, jeho učitelem a posléze přítelem byl osvícenec Josef Vratislav Monse. Poté se stal profesorem kanonického práva a knihovníkem v Brucku. Kvůli svým názorům v duchu osvícenství byl vyřazen z výuky. Překvapivě byl biskupem J. Lachenbauerem povolán do Brna a roku 1789 byl jmenován do biskupské rady. Od roku 1790 působil v Mikulově, kde se také stal prorektorem piaristického gymnásia a děkanem při kostele sv. Václava, významně se zasloužil o proboštskou mikulovskou knihovnu, kterou rozšířil a řadu vzácných a zajímavých tisků.
Johann Peter Frank (19.3. 1745 Rodalben, Porýní-Falc - 24.4. 1821 Vídeň), lékař považovaný za zakladatele veřejného zdravotnictví a zdravotnických služeb. Nabízené dílo je prvým svazkem jeho stěžejní práce, která vyšla celkem v šesti svazcích (prvý díl poprvé v Mannheimu roku 1779 a poslední díl až roku 1819 ve Vídni). První a též díl druhý jsou věnovány lidské reprodukci, manželství, těhotenství, hygieně a též tělesné výchově dětí.
Cena: 4500 Kč