CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Fraydt Leopold - Cžtyrycet Chwálo= a Sláwo=Ržečj neb z Pjsma swatého wzáté Chwály Maryánské, dle Učenj, a Smyslů SS.Otců wyswětlené, a wyložené k Spasenj, a Potěssenj wssem Wěřjcým, ku Pomocy, a Pohodlj duchownjm Pastýřům, též i Missyonaryusum bydlicým w Mjstech, kde milostiwý, a nebo zázračný Obraz Maryánský se wanacházý; obwzlásstně pak wssem Předstaweným Shromážděnj Maryánských, na Swětlo wydané w Gazyku Německým od ....Djl Prwnj. Djl Druhý.Vložit do košíku

Fraydt Leopold

Cžtyrycet Chwálo= a Sláwo=Ržečj neb z Pjsma swatého wzáté Chwály Maryánské, dle Učenj, a Smyslů SS.Otců wyswětlené, a wyložené k Spasenj, a Potěssenj wssem Wěřjcým, ku Pomocy, a Pohodlj duchownjm Pastýřům, též i Missyonaryusum bydlicým w Mjstech, kde milostiwý, a nebo zázračný Obraz Maryánský se wanacházý; obwzlásstně pak wssem Předstaweným Shromážděnj Maryánských, na Swětlo wydané w Gazyku Německým od ....Djl Prwnj. Djl Druhý.

ID: 15958
Místo vydání: Praha
Nakladatel: Jan Josef Gröbl
Rok: 1776 až 1779
Vydání: 1. české
Formát:
Počet svazků: 2
Počet stran: 299-Tit. list -267-X
Hmotnost: 0.3 Kg
Vazba: dobová kožená
Komentář: Knihopis 2595
Český text gotikou, latinská slova antikvou, signatury, stránkové kustody, arabské číslování stran při horním vnějším okraji, živá záhlaví, plné iniciály ve volném prostoru, na tit. listu druhého dílu měděrytinová viněta, jednoduché linky a ozdobné tyče, drobné ozdůbky, viněty.
Dobová vazba z hnědé hlazené hověziny, ve hřbetě 5 vazů, ve druhém poli nalepený dobový kožený štítek s tlačeným a zlaceným názvem. Ve třetím poli tlačený a zlacený nápis JOA:KOP a PR:ECC. V ostatních polích tlačené a zlacené ozdůbky roslitnného charakteru. Vazba zašpiněna, naražené rohy, při vnitřním okraji hřbetu z části odřená, při jeho spodním okraji natržená. Vazba druhého dílu je z hruba o 50mm menší na výšku. Na titulním listu rukopisná provenience perem z 18. století, v textu na několika místech rukopisné poznámky.
".....Cžj Skutek byl tento, a nebo komu má se připisowati Wjtězstwj to, kteréž Roku 1620 w Cžechách na Bjlé Hoře u Prahy nad Buřičemi některými, a rozbrognými Lidmi obdrženo gest; kte=řjž nakaženi gsauce Bludem kacýřským spikli se proti swýmu sprawedliwýmu Knj=žeti, Králi, a Cýsaři Ferdynandu toho Gména druhýmu, a Korunu Cžeskau Knj=žeti Kacýřskýmu na hlawu postawiti se osmělili. Gá nechcy zde připomjnati, gaké tenkráte byl Wylitj krwe českýho Náro=du wespolek proto sobě bugugjcýho, gaké Zkázy w Městech, na Poljch, w Chrá=mjch Božjch, gaká Zuřiwost Gedem Ka=cýřstwa nakažených, gaké Kwjlenj nábož=ných Lidj nsledowalo; to toliko prawjm: že Weta bylo s Náboženstwjm katolické Wjry w Cžechách, kdyby nebyla Marya do toho wkročila, a Prostředek obgednala......." (str. 253).
Cena: 5000 Kč