CZ EN

Knihy - detail knihy

Gallaš, Jozef Heřman - Můze Morawské Djl druhý obsahugjcý w sobě Parabole a Paramýthye.

Gallaš, Jozef Heřman - Můze Morawské Djl druhý obsahugjcý w sobě Parabole a Paramýthye. Gallaš, Jozef Heřman - Můze Morawské Djl druhý obsahugjcý w sobě Parabole a Paramýthye.

Vložit do košíku

Gallaš, Jozef Heřman

Můze Morawské Djl druhý obsahugjcý w sobě Parabole a Paramýthye.

ID: 23155
Místo vydání: Olomouc
Nakladatel / tiskař: Alois Škarnicl
Rok: 1825
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků: 1
Počet stran: XXI-150
Vazba: dobová papírová
Komentář: Gotika, latinská jména antikvou, řecká slova alfabetou, arabská paginace stran při horním vnějším okraji, uprostřed horního okraje stran mizící, zčásti přes celou šíři tištěná vlnovka, plné iniciály ve výši jednoho řádku, v textu mizící linky a vlnovky, tištěné poznámky pod čarou. Na prvých římsky číslovaných stranách autorova předmluva datovaná v Hranici 16. srpna 1824, na dalším listu vysvětlení slova Parabola a autorovo stručné vysvětlení obsahu sbírky, na straně XI-XIV obsah a na straně XV-XXI jmenný seznam osob, které podpořili vydání knihy.
Dobová vazba z tuhého světle modrého papíru, na prvých římsky číslovaných stranách při spodním okraji mapy od vlhkosti, strany XIII-XVI při spodním okraji lehce natržené, v textu místy drobné hnědé skvrnky.
Josef Heřman Agapit Gallaš (4.4. 1756 Hranice na Moravě - 15.2. 1840 Hranice), byl vojenský lékař a spisovatel, patřil k první generaci národních buditelů na Moravě. Od roku 1778 působil ve Vídni, kde ho mimo jiné císař Josef II. pověřil inspekcí armádních nemocnic v říši. Roku 1789 byl jmenován vrchním lékařem v haličské Jaroslawi, kde v lednu roku 1791 oslepl. Koncem téhož roku se vrátil do rodné Hranice a po svém částečném uzdravení zde vykonával lékařskou praxi. Založil v Hranici při farním kostele veřejnou a studijní knihovnu, které věnoval ze své sbírky více než 300 knih. Stál též u zrodu veřejné hranické nemocnice. Prvý díl jeho nejslavnější práce "Múzy moravské" vyšel roku 1813 v Brně a obsahoval cca 200 světských písní, které tvořily doplněk ke kostelnímu zpěvníku Tomáše Fryčaje, který také prvý svazek editoval. Druhý, námi nabízený svazek obsahuje různé mravoučné povídky, zčásti autorské, zčásti přeložené z různých jazyků. Třetí svazek měl obsahovat Gallašovy básně, tiskem však již nevyšel.
Cena: 4500 Kč