CZ EN

Knihy - detail knihy

Kalivoda, František (red.) - Telehor. Mezinárodní časopis pro visuální kulturu. Ročník I., č. 1-2. Zvláštní číslo. I. Moholy-Nagy.

Kalivoda, František (red.) - Telehor. Mezinárodní časopis pro visuální kulturu. Ročník I., č. 1-2. Zvláštní číslo. I. Moholy-Nagy. Kalivoda, František (red.) - Telehor. Mezinárodní časopis pro visuální kulturu. Ročník I., č. 1-2. Zvláštní číslo. I. Moholy-Nagy. Kalivoda, František (red.) - Telehor. Mezinárodní časopis pro visuální kulturu. Ročník I., č. 1-2. Zvláštní číslo. I. Moholy-Nagy.


Vložit do košíku

Kalivoda, František (red.)

Telehor. Mezinárodní časopis pro visuální kulturu. Ročník I., č. 1-2. Zvláštní číslo. I. Moholy-Nagy.

ID: 23131
Místo vydání: Brno
Nakladatel / tiskař: Fr. Kalivoda
Rok: 1936
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků: 1
Počet stran: 138
Vazba: pův. spirálová
Ilustrace: Na s. 50-110 řada čb. i barevných reprodukcí výtvarných děl L. Moholy-Nagye, typografická úprava Fr. Kalivoda.
Komentář: Obálka mírně zašpiněná, listy čisté. Na titulní straně rkp. dedikace Kalivody "Milému kamarádu arch. prof. Zdeňku Rossmanovi se srdečnými pozdravy", datována v Brně 30.III.36. - Brněnský architekt, designér, typograf a pedagog František Kalivoda (1913-1971) vydal pouze jediné dvojčíslo tohoto časopisu, zamýšleného coby dvouměsíčník, věnované maďarskému fotografovi, malíři a profesoru Bauhausu, László Moholy-Nagyovi (1895-1946). Francouzský, anglický, český a německý text obsahuje úvodní slovo švýcarského historika architektury Siegfrieda Gideiona, příspěvky Moholy-Nagye a doslov Fr. Kalivody. S. Gideion (1888-1968), narozený v Praze do rodiny švýcarského textilního průmyslníka, vystudoval v letech 1915-1922 dějiny umění na univerzitách v Curychu a Mnichově, později v Curychu, jakož i na Massachusettském technologickém institutu a na Harvardu vyučoval. Byl prvním generálním tajemníkem Congrès International d’Architecture Moderne, r. 1928 se angažoval v projektu Werkbundsiedlung Neubühl, k jehož představenstvu patřil až do roku 1939; zemřel v Curychu.
Cena: 60000 Kč