CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Karel VI., císař římský a král španělský, uherský a český - [Císařská vyhláška namířená proti Židům.] Gménem Geho Milostj Ržjmského Cýsaře, w Germanyi, Sspaňhelského, Uherského, a Cžeského Krále, gakožto Krále Cžeského, a Margkraběte Morawského, od Králowského Auřádu Heytmanstwj Zemského, tohoto Geho Milostj Dědičného Margkrabstwj Morawského, wssem a gednomu= každému Geho Milostj wěrným Obywatelům, a Poddaným ze wssech Cžtýr Stawůw, gakého ty Důstogenstwj, Stawu, Auřádu wyšssýho a nižssýho Powolánj a Ržádu gsau, timto w známost se uwozuge, že gest neyweyss dotčená Geho Cýsařská a Králowská Milost pod Datum z Wídně Třidcátýo Prwnjho Dne nedáwno minulého Měsýce Cžerwence nynj běžjcýho Roku, na tento Král: Auřád Heytmanstwj Zemského Neymilostiwěgj rescribirowati ráčila, co gednomu=každému k dodatku známo gest, kterak w geho Milostj Král: Cžeských Dědičných Zemých od negakých časůw Židowstwo tak přibylo, a se rozmnožilo, že netoliko w těch tolerirowaných neb trpěgjcých pořádných Židowských Obcých, nýbrž wssudy w Zemi přeweliké množstwj se wynacházelo, a mezy tim obwzlásstně taky mnohonásobně Cyzozemské Židowské Familige neb Rodowe skrz přehljdánj neb nedbaně Země=Obywatelůw, a domácých Wrchnosti, y taky při mistách, w kterých prwé Židowstwo nikdá držáno nebylo, ani gim ge držeti neslusselo (nedbagjce na ty prwotně častěg pod Pokutau Fisskálskau prossli Inhibitoriali aneb Zapowědě) se wlaudily; Y gakožby teg k obtjženj Obecnjmu, a utiskánj Křestianského Handlu a Obchodu y taky k mnohonásobnym překážkám a sskodám přirostugjcý a wic a wic nastáwagjcý neslussnosti tenkrát s přjsnosti zastawu učiniti, na wssechen spůsob zapotřeby bylo; ...PRODÁNO

Karel VI., císař římský a král španělský, uherský a český

[Císařská vyhláška namířená proti Židům.] Gménem Geho Milostj Ržjmského Cýsaře, w Germanyi, Sspaňhelského, Uherského, a Cžeského Krále, gakožto Krále Cžeského, a Margkraběte Morawského, od Králowského Auřádu Heytmanstwj Zemského, tohoto Geho Milostj Dědičného Margkrabstwj Morawského, wssem a gednomu= každému Geho Milostj wěrným Obywatelům, a Poddaným ze wssech Cžtýr Stawůw, gakého ty Důstogenstwj, Stawu, Auřádu wyšssýho a nižssýho Powolánj a Ržádu gsau, timto w známost se uwozuge, že gest neyweyss dotčená Geho Cýsařská a Králowská Milost pod Datum z Wídně Třidcátýo Prwnjho Dne nedáwno minulého Měsýce Cžerwence nynj běžjcýho Roku, na tento Král: Auřád Heytmanstwj Zemského Neymilostiwěgj rescribirowati ráčila, co gednomu=každému k dodatku známo gest, kterak w geho Milostj Král: Cžeských Dědičných Zemých od negakých časůw Židowstwo tak přibylo, a se rozmnožilo, že netoliko w těch tolerirowaných neb trpěgjcých pořádných Židowských Obcých, nýbrž wssudy w Zemi přeweliké množstwj se wynacházelo, a mezy tim obwzlásstně taky mnohonásobně Cyzozemské Židowské Familige neb Rodowe skrz přehljdánj neb nedbaně Země=Obywatelůw, a domácých Wrchnosti, y taky při mistách, w kterých prwé Židowstwo nikdá držáno nebylo, ani gim ge držeti neslusselo (nedbagjce na ty prwotně častěg pod Pokutau Fisskálskau prossli Inhibitoriali aneb Zapowědě) se wlaudily; Y gakožby teg k obtjženj Obecnjmu, a utiskánj Křestianského Handlu a Obchodu y taky k mnohonásobnym překážkám a sskodám přirostugjcý a wic a wic nastáwagjcý neslussnosti tenkrát s přjsnosti zastawu učiniti, na wssechen spůsob zapotřeby bylo; ...

ID: 20123
Místo vydání: Brno
Nakladatel: bez udání (Jakub Maxmilián Svoboda ?)
Rok: 1725
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků: 1
Počet stran: (4) fol. (rub druhého a posledního listu nepotištěný)
Hmotnost: 0.2 Kg
Vazba: pův. brož.
Ilustrace: Dřevořezový vlys s vyobrazením císařské orlice se symboly rozhodné moci, mečem a ratolestí, dvě vstupní konturové iniciály ve výši 3-5 řádků (první se sv. Jiřím v pozadí, druhá na rostlinném pozadí).
Komentář: Knihopis ani Souborný katalog knih ČR neevidují
Český a německý text gotikou, latinská slova antikvou, kustody. - Na první straně přípis hnědým inkoustem, datovaný 11.6.1728, propsaný na rub, na prvních dvou listech drobné hnědé skvrnky; ve hřbetě slepeno páskou dobového červeného papíru.
Císařská vyhláška namířená proti Židům a jejich usazování se v zemi, dána v král. městě Brně dne 13.8.1725 cís. zemským hejtmanem Maximilianem Ulrichem hrabětem z Kaunitz a Rittberg.
Cena: 4500 Kč