CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

D.O.M.A. Alchemia Andreae Libavii ....: opera e dispersis passim optimorvm avtorum...exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quisbusdam operosé cellecta...Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicati ... - Libavius AndreasVložit do košíku

Libavius Andreas

D.O.M.A. Alchemia Andreae Libavii ....: opera e dispersis passim optimorvm avtorum...exemplis potissimum, tum etiam praeceptis quisbusdam operosé cellecta...Accesserunt Tractatus nonnulli Physici Chymici, item methodice ab eodem autore explicati ...

ID: 6019
Místo vydání: Francofurti
Nakladatel: Iohannes Saurius, impens. Petri Kopffij
Rok: 1597
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: 18 - 424 - 20 - 2 (čisté); 8 - 392
Hmotnost: 0.5 Kg
Vazba: dobová pergamenová
Komentář: Na obou tit. listech a v impresu prvního titulu dřevořezový tiskařský signet, dřevořezové vlysy a iniciály. Nezdobená dobová pergamenová vazba, na hřbetě rukou psaný titul. Vazba mírně ohmataná a zašpiněná, desky lehce ohnuté, na předním přídeští inkoustem vepsány názvy obou titulů ve svazku obsažených, stará knihovní signatura. Titulní list zčásti uvolněný, verso staré razítko knihovny, ojediněle drobné hnědé skvrnky či miniaturní stopa zanechaná červotočem, na dvou listech rkp. marginálie inkoustem, u několika listů mírně ohnuté rohy, spodní roh posledního potištěného listu doplněný novým papírem bez ztráty textu.
První a velmi vzácné vydání slavného spisu A. Libavia, který bývá označován za vůbec první učebnici užité chemie (druhé, rozšířené vydání vyšlo roku 1606). Libavius svým myšlením sice zůstává na pomezí chemie a alchymie, vydání jeho "Alchymie" však již znamená vymezení chemie jako vědy a toto dílo se tak řadí k nejdůležitějším receptářům 15. a 16. století. "Alchymie" se dělí na dva díly: "Encheria" neboli "Handgrifflehre" pojednává o různých způsobech amalgace, koroze, granulace, sublimace, extrakce, destilace, fermentace atd., popisuje rovněž stavbu chemické laboratoře. Druhý díl "Chymia" se věnuje bohatému rejstříku chemických látek (soda, amalgamy, kovy, alkohol) a ve třech traktátech podává návod k míchání rozličných extraktů. Za předmluvou a pozdravnou básní Martina Praetoria se nachází seznam pramenů, ze kterých autor čerpal (Lonicerus, Dioscorides, Agricola, Matthioli, Aristoteles, Paracelcus atd.).
Andreas Libavius se narodil v Halle a.d. Saale roku 1550, jako filosof, lékař a chemik působil v Ilmenau, Jeně a Coburgu. Patřil k největším universálním vzdělancům své doby a řadí se k zakladatelům moderní chemie.
2 Teile in 1 Band. Zierloser Pergamentband der Zeit. Deckeln gebogen und etwas beschmutz, im vord. Innendeckel kl. Nummer und Inhaltsverzeichnis in Tinte, fleckig. Titelbl. teils gelöst, verso Bibl.-Stempel. Papier altersbedingt ganz leicht vergilbt, mit einigen Schmutz- und Braunfleckchen und winzigen Wurmlöchern, zwei Seiten mit Einträgen in Tinte, an einigen Ecken gering geknickt. Fehlende untere Ecke des letzten Bl. ergänzt (kein Textverlust). Holzschnittdruckermarke auf beiden Titeln und auf der Schlusseite der Alchemia.
Erste Ausgabe des berühmten Werkes von Libavius, das als erste Lehrbuch der angewandten Chemie bezeichnet wurde. Eine zweite erweiterte Auflage wurde im Jahr 1606 verlegt. Libavius steht zwar mit seinen Denken am Scheidepunkt zwischen Chemie und Alchymie, mit seiner "Alchemia" verfasste er aber eine Schrift, mit der sich die Chemie als Wissenschaft von der Alchymie löste und das Buch zählt zu den wichtigen Sammelwerken von Rezepturen und Verfahren des 15. - 16. Jahrhunderts. Libavius glaubte auch an die Möglichkeit der Transmutation und beschrieb in diesem Werk eine Anleitung zu diesem Prozess. Die "Alchemie" gliedert sich in zwei Teile: der erste Teil "Encheria" oder "handgrifflehre" behandelt verschiedene Arten der Kalzination, Amalgamation, Korrosion, Granulation, Sublimation, Extraktion, Destillation, Fermentation usw. und beschreibt auch den Aufbau eines chemischen Laboratoriums mit verschiedenen Chemiegeräten und Apparaturen. Der zweite Teil "Chymia" widmet sich den im umfangreichen Register angeführten Materialien (Soda, Alkali, Potasche, Amalgamen, Metalle, Alkohol usw.) und in drei Traktaten handelt von der Herstellung der Magisterien, Extrakte und zusammengesetzten Species der Chemie. Hinter der Vorrede und dem Grussgedicht des Martin Praetorius an Libavius befindet sich eine Liste der Quellen, aus denen Libavius geschöpft hat (Lonicerus, Dioscorides, Agricola, Matthioli, Aristoteles, Paracelsus u. a.). --- Andreas Libavius, in Halle an der Saale 1550 geboren, war in Ilmenau, Jena und Coburg als Philosoph, Arzt und Chemiker tätig. Er empfahl wie Paracelsus chemische Arzneien, jedoch im Gegensatz zu dem grossen Humanisten ohne die astrologischen und spirituellen Auslegungen. In Coburg verstarb er als Direktor des Gymnasiums Casimirianum. Libavius war ein Universalgelehrter seiner Zeit und gilt als Mitbegründer der modernen Chemie.
Adams L 634-635; Fergusson II, 31,32; Duveen 355; VD 16 L 1489 + 1491.
Cena: 450000 Kč