CZ EN

Knihy - detail knihy

 - Nabožne Rozwazowanj neyobwzlásstněgssich Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele, a Wykupitele Gezjsse Krysta. Kteréž Wgistých Kaplich, neb zastawenich se konagj, genž při zazračném obrazu Rodičky Božj w Wambeřicych w hrabstwj Glaczkém podle swých Oryginalu ktomu zřjzených se nalezagj.Vložit do košíku

Nabožne Rozwazowanj neyobwzlásstněgssich Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele, a Wykupitele Gezjsse Krysta. Kteréž Wgistých Kaplich, neb zastawenich se konagj, genž při zazračném obrazu Rodičky Božj w Wambeřicych w hrabstwj Glaczkém podle swých Oryginalu ktomu zřjzených se nalezagj.

ID: 15691
Místo vydání: Kladsko
Nakladatel / tiskař: František Pompejus
Rok: 1802
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: 36
Vazba: bez vazby
Komentář: Knihopis toto vydání neuvádí
Český text gotikou, signatury, stránkové kustody, arabské číslování stran při horním vnějším okraji, uprostřed horního okraje ozdůbky z lístků, ozdobné linky, nadpisy kapitol, plné iniciály ve výši jednoho a půl řádku, závěrečná vinětka.
+ přívazek: Žiwotne Předstawenj Žiwota, Umučenj a Smrti Pána a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta, s připogenjm Audolj Jozaffat, Skrze négž Potok Cedron, ....... Skrze sedmdesáte čtyry Stacy, wsse žiwě a s pohnutedlným Rozgjmáním se předstawuge, a od mnoho tisýce lidj pobožně se nawsstěwuge. V Zázračného Obrazu P. Marie w Wambeřicy na Hoře Syon w Hrabstwj Glaczkém. Kladsko, 1802, František Pompejus, 119 str., český text gotikou, latinská slova antikvou, signatury, stránkové kustody, arabské číslování stran při horním vnějším okraji, uprostřed horního okraje stran ozdůbky z kvítků, rokokové linky, tyče, linky z ornamentů, na str. a4 při horním okraji dřevořezový vlys, plné iniciály ve výši dvou řádků, nadpisy kapitol arabsky číslované.
+ přívazek: Pisně pautnické Nawsstěwowánj Kaplich V Milostiwého Obrazu Marye Panny w Wambeřicych od wěrných ctitelu prospěwugicy. Kteréžto Kaple od w Pánu zesnuleho Pána Danihele Pascasia z Osterberku založené, a wystawené sauce. (Kladsko), (František Pompejus), cca 1796, A-8,B-8,C-2 (= 18 listů), český text gotikou, signatury, stránkové kustody, na tit. listě dřevořezová viněta, na str. a2 dřevořezový vlys v jednoduchém rámečku s ornamentálním dekorem, jednoduché linky. Knihopis 13.226.
Knižní blok bez vazby, papír zašpiněný, oslí uši.
Cena: 3500 Kč