CZ EN

Knihy - detail knihy

 - Nábožné Rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele, a Wykupitele Gežjsse Krysta. Kteréž W gistých kaplych neb zastawenjch se konagj, genž při zázračném obrazu Rodičky Božj w Wambeřicých w hrabstwj Glackém podle swých oryginálů k tomu zřjzených se nalezagj.Vložit do košíku

Nábožné Rozwažowánj neyobzwlásstněgssjch Tagemstwj wtěleného slowa nasseho Spasytele, a Wykupitele Gežjsse Krysta. Kteréž W gistých kaplych neb zastawenjch se konagj, genž při zázračném obrazu Rodičky Božj w Wambeřicých w hrabstwj Glackém podle swých oryginálů k tomu zřjzených se nalezagj.

ID: 16152
Místo vydání: (Kladsko)
Nakladatel / tiskař: František Pompejus
Rok: mezi lety 1790-1820
Vydání:
Formát:
Počet svazků: 1
Počet stran: 36
Vazba: bez vazby
Komentář: Knihopis 15012 a 15013 uvádí podobná vydání, námi nabízené má drobné odchylky na titulním listě.
Český text gotikou, latinská slova antikvou, signatury, stránkové kustody, arabské číslování stran uprostřed horního okraje mezi krátkými pomlkami, ozdobné jednoduché linky, kterými jsou oddělena jednotlivá rozvažování, plné iniciálky ve volném prostoru zalomené do výše dvou řádků, koncová vinětka rostlinného charakteru.
+ přívazky:
1) Žiwotné Předstawenj žiwota, vmučenj a smrti Pána a Spasytele nassého Gežjsse Krysta, s připogeným Audolj Jozaffat, ... Skrze sedmdesáte čtyry sstacy, wsse žiwé a s pohnutedlným rozgjmánjm se předstawuge, a od mnoho tisýce lidj pobožně se nawsstěwuge. V zázračného obrazu P. Marye w Wambeřicych na hoře Syon w Hrabstwj Glackém.
Kladsko, mezi lety 1790-1820, František Pompejus, 119 str.
Knihopis 14.488
Český text gotikou, latinská slova antikvou, signatury, stránkové kustody, arabské číslování stran při horním vnějším okraji, uprostřed horního okraje stran "O" mezi ozdobnými větévkami, dřevořezové vlysy a viněty, ozdobné linky z kvítků a vlnovek, plné iniciály zalomené do dvou řádků.
2) Pjsně pautnické při nawsstěwowánj kaplj v milostiwého obrazu Marye Panny w Wambeřicých, od wěrných ctjtelů prospěwugjcý. Kteréžto kaple od w Pánu zesnulého Pána Danihele Pascasia z Osterberku založené, a wystawené gsau.
(Kladsko, František Pompejus, 1790-1820). 8°, A1-8, B1-8, C1-2 (= 18 ll.)
Knihopis 13.225
Tištěno gotikou, signatury, stránkové kustody, na tit. listě drobná viněta, jednotlivé písně od sebe oddělené jednoduchou linkou, plné iniciálky ve volném prostoru.
Knižní blok bez vazby, str. 33-36 u prvého titulu uvolněny z bloku. Papír místy lehce zahnědlý, oslí uši.
Cena: 3000 Kč