CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Pacovský Václav - Auplné Uměnj Kuchařské, aneb: pochopitedlný poukaz, kterak rozličné pokrmy, gak masyté tak postnj dobře připrawowati, neb strogiti se magj, a gichžto poznamenánj posléz stogjcý regstřjk ukáže.PRODÁNO

Pacovský Václav

Auplné Uměnj Kuchařské, aneb: pochopitedlný poukaz, kterak rozličné pokrmy, gak masyté tak postnj dobře připrawowati, neb strogiti se magj, a gichžto poznamenánj posléz stogjcý regstřjk ukáže.

ID: 18550
Místo vydání: Jindřichův Hradec
Nakladatel: Jozef Alois Landfras
Rok: 1827
Vydání: 3.
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: Front. - 274-XIV
Hmotnost: 0.2 Kg
Vazba: dobová pap.
Komentář: Jungmann VI,1567
Český text gotikou, stránkové kustody, arabské číslování stran uprostřed horního okraje mezi krátkými pomlkami, paragrafy s arabským číslováním jednotlivých receptů od sebe oddělených jednoduchou čárkou, nadpisy kapitol. Ve front. ocelorytina J. Berky, na které je vyobrazena kuchyně se dvěma kuchařkami v plné práci.
Dobová papírová vazba, ohmataná a potrhaná, hřbet chybí, tit. list zašpiněný a při okrajích pomačkaný, místy v textu drobné skvrnky, papír zahnědlý, oslí uši. Na tit. listu podpis jednoho z předchozích vlastníků.
Kuchařka obsahuje 337 receptů z pera prvního jménem známého českého kuchaře jehož recepty vyšly knižně. Václav Pacovský byl kuchařem u hraběnky Alžběty z Quasko, rozené Netolické. Byl také českým vlastencem a patriotem. Svoji kuchařku věnoval dcerám českým a můžeme se jen domnívati jak kuchyně česká a úroveň stolování za dvě stě let upadla, když hned na úvod píše: "Nejen urostlost, ouhlednost a spanilost Vaše cizozemcům se líbí, ale i oupravnost Vašich pokrmův jejich jazykům obzvláště lahodí. Vyznávají skoro všichni, že sobě nikde ještě jako v Čechách nepochutnali; a protož u nich Česká kuchařka u veliké vážnosti jest"!!!
Cena: 8000 Kč