CZ EN

Knihy - detail knihy

Pacowský, Wáclaw - Auplné Uměnj Kuchařské, aneb: pochopitedlný poukaz, kterak rozličné pokrmy, gak masyté tak postnj dobře připrawowati, neb strogiti se magj, a gichžto poznamenánj posléz stogjcý regstřjk ukáže.

Pacowský, Wáclaw - Auplné Uměnj Kuchařské, aneb: pochopitedlný poukaz, kterak rozličné pokrmy, gak masyté tak postnj dobře připrawowati, neb strogiti se magj, a gichžto poznamenánj posléz stogjcý regstřjk ukáže.

Vložit do košíku

Pacowský, Wáclaw

Auplné Uměnj Kuchařské, aneb: pochopitedlný poukaz, kterak rozličné pokrmy, gak masyté tak postnj dobře připrawowati, neb strogiti se magj, a gichžto poznamenánj posléz stogjcý regstřjk ukáže.

ID: 23180
Místo vydání: Jindřichův Hradec
Nakladatel / tiskař: Josef Alos Landfras
Rok: 1827
Vydání: 3.
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: 274-[XIV - poslední strana nepotištěná]
Vazba: bez vazby
Komentář: Jungmann VI,1567
Český text gotikou, stránkové kustody, arabské číslování stran uprostřed horního okraje mezi krátkými pomlkami, paragrafy s arabským číslováním jednotlivých receptů od sebe oddělených jednoduchou čárkou, nadpisy kapitol.
Bez vazby. Chybí frontispis - ocelorytina J. Berky, na které je vyobrazena kuchyně se dvěma kuchařkami v plné práci a titulní list, při horním okraji celého knižního bloku světle hnědá skvrna, prvních 14 stran od knižního bloku uvolněných.
Kuchařka obsahuje 337 receptů z pera prvního jménem známého českého kuchaře jehož recepty vyšly knižně. Václav Pacovský byl kuchařem u hraběnky Alžběty z Quasko, rozené Netolické. Byl také českým vlastencem a patriotem. Svoji kuchařku věnoval dcerám českým a můžeme se jen domnívati jak kuchyně česká a úroveň stolování za dvě stě let upadla, když hned na úvod píše: "Nejen urostlost, ouhlednost a spanilost Vaše cizozemcům se líbí, ale i oupravnost Vašich pokrmův jejich jazykům obzvláště lahodí. Vyznávají skoro všichni, že sobě nikde ještě jako v Čechách nepochutnali; a protož u nich Česká kuchařka u veliké vážnosti jest"!!!
Cena: 5000 Kč