CZ EN

Knihy - detail knihy

(Polan, Heinrich) - Der Stadt Ollmütz Gerichts Process, und Stadt Rechten.

(Polan, Heinrich) - Der Stadt Ollmütz Gerichts Process, und Stadt Rechten. (Polan, Heinrich) - Der Stadt Ollmütz Gerichts Process, und Stadt Rechten. (Polan, Heinrich) - Der Stadt Ollmütz Gerichts Process, und Stadt Rechten.
(Polan, Heinrich) - Der Stadt Ollmütz Gerichts Process, und Stadt Rechten.

Vložit do košíku

(Polan, Heinrich)

Der Stadt Ollmütz Gerichts Process, und Stadt Rechten.

ID: 22407
Místo vydání:
Nakladatel / tiskař:
Rok: polovina 17. století
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: 1 list (čistý)-97-1 (čistý)-10 (rejstřík) listů
Vazba: pergamenová
Komentář: Rukopis psaný hnědým inkoustem v německém jazyce, místy latinské poznámky. Zhruba polovina 17. století, první list čistý, 97 listů popsaných, 1 čistý list + 10 listů rejstříku. Rukopis je psán dvěma různými písaři. Pergamenová vazba z manuscriptu z první půle 15. století (pravděpodobně misálu s partiemi notace) se zbytky kožených vázacích tkanic. Barvené ořízky. Zvýrazněně psané nadpisy jednotlivých artikulů.
Autorem prvního olomouckého právního řádu byl Heinrich Polan, který do Olomouce přišel roku 1545 z Gdaňsku. V roce 1522 pravděpodobně studoval v Krakově, kde se vzdělal v právu a znalosti cizích jazyků. V Olomouci se stal notářem a soudním úředníkem. V roce 1550 sepsal své nejdůležitější dílo "Právní proces a městské právo" s velmi dlouhým a komplikovaným názvem. Dílo mělo velký význam pro rozvoj práva ve městě. Umožnilo městským úředníkům, kteří do té doby neměli žádné teoretické vědomosti, seznámit se s různými, závaznými právními aspekty. Polan vycházel z Magdeburského práva (jak bylo zvykem v Sasku, Slezsku a severní Moravě), které rozšířil o právo římské. Z olomouckého rukopisu byly již v 16. století vyhotoveny dva české překlady. Námi nabízený rukopis nepochybně vycházející z Polanovy předlohy je poněkud stručnější. (liter. Libuše Spáčilová: Olomoucký soudní řád Heinricha Polana).
Rukopis pochází z knihovny Antonína Jaroslava rytíře von Becka (6. 1. 1812 Budeč u Jemnice na Moravě - 19. 8. 1895 Vídeň), českého a rakouského právníka a politika. Pocházel ze skromných poměrů (rodiče provozovali pohostinství v Budči), školy vychodil ve Znojmě a v Brně, práva absolvoval ve Vídni, nastoupil jako pěstoun u knížete Schwarzenberga. Působil jako redaktor a publicista, věnoval se i regionálnímu místopisu. Během revolučního roku 1848 se zapojil do veřejného dění, na Kroměřížském sněmu byl zvolen za říšského poslance. Od roku 1849 byl redaktorem české verze říšské Sbírky zákonů a zasedal v komisi pro ustanovení českého právního názvosloví, později byl ředitelem Státní tiskárny ve Vídni. Byl členem České akademie věd, od roku 1885 působil jako člen Panské sněmovny. Jeho syn Max Wladimir von Beck byl počátkem 20. století předsedou vlády Předlitavska.
Cena: 65000 Kč