CZ EN

Knihy - detail knihy

 - Quran (Korán). MOHAMMEDIS FILII ABDALIAE, PSEUDO-PROPHETAE FIDES ISLAMITICA, I.E. AL-CORANUS EX IDIOMATE ARABICO, QUO PRIMUM A MOHAMMEDE CONCRIPTUS EST, LATINE VERSUS PER LUDOVICUM MARRACCIUM E CONGREGATIONE CLERIC. REG. MATRIS DEI ET INNOCENTII XI. PAPAE CONFESSIONARIUM, ET EX EJUSDEM ANIMADVERSIONIBUS ALIORUMQUE OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATUS ET EXPOSITUS, PRAEMISSA BREVI INTRODUCTIONE ET TOTIUS RELIGIONIS MOHAMMEDICAE SYNOPSI, EX IPSO ALCORANO, UBIQUE SURIS ET SURARUM VERSICULIS ADNOTATIS, CONGESTA. CURA ET OPERA M. CHRISTIANI REINECCII SS. THEOL. BACC.

 - Quran (Korán). MOHAMMEDIS FILII ABDALIAE, PSEUDO-PROPHETAE FIDES ISLAMITICA, I.E. AL-CORANUS EX IDIOMATE ARABICO, QUO PRIMUM A MOHAMMEDE CONCRIPTUS EST, LATINE VERSUS PER LUDOVICUM MARRACCIUM E CONGREGATIONE CLERIC. REG. MATRIS DEI ET INNOCENTII XI. PAPAE CONFESSIONARIUM, ET EX EJUSDEM ANIMADVERSIONIBUS ALIORUMQUE OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATUS ET EXPOSITUS, PRAEMISSA BREVI INTRODUCTIONE ET TOTIUS RELIGIONIS MOHAMMEDICAE SYNOPSI, EX IPSO ALCORANO, UBIQUE SURIS ET SURARUM VERSICULIS ADNOTATIS, CONGESTA. CURA ET OPERA M. CHRISTIANI REINECCII SS. THEOL. BACC.  - Quran (Korán). MOHAMMEDIS FILII ABDALIAE, PSEUDO-PROPHETAE FIDES ISLAMITICA, I.E. AL-CORANUS EX IDIOMATE ARABICO, QUO PRIMUM A MOHAMMEDE CONCRIPTUS EST, LATINE VERSUS PER LUDOVICUM MARRACCIUM E CONGREGATIONE CLERIC. REG. MATRIS DEI ET INNOCENTII XI. PAPAE CONFESSIONARIUM, ET EX EJUSDEM ANIMADVERSIONIBUS ALIORUMQUE OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATUS ET EXPOSITUS, PRAEMISSA BREVI INTRODUCTIONE ET TOTIUS RELIGIONIS MOHAMMEDICAE SYNOPSI, EX IPSO ALCORANO, UBIQUE SURIS ET SURARUM VERSICULIS ADNOTATIS, CONGESTA. CURA ET OPERA M. CHRISTIANI REINECCII SS. THEOL. BACC.

Vložit do košíku

Quran (Korán). MOHAMMEDIS FILII ABDALIAE, PSEUDO-PROPHETAE FIDES ISLAMITICA, I.E. AL-CORANUS EX IDIOMATE ARABICO, QUO PRIMUM A MOHAMMEDE CONCRIPTUS EST, LATINE VERSUS PER LUDOVICUM MARRACCIUM E CONGREGATIONE CLERIC. REG. MATRIS DEI ET INNOCENTII XI. PAPAE CONFESSIONARIUM, ET EX EJUSDEM ANIMADVERSIONIBUS ALIORUMQUE OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATUS ET EXPOSITUS, PRAEMISSA BREVI INTRODUCTIONE ET TOTIUS RELIGIONIS MOHAMMEDICAE SYNOPSI, EX IPSO ALCORANO, UBIQUE SURIS ET SURARUM VERSICULIS ADNOTATIS, CONGESTA. CURA ET OPERA M. CHRISTIANI REINECCII SS. THEOL. BACC.

ID: 22281
Místo vydání: Leipzig
Nakladatel / tiskař: Lanckisch
Rok: 1721
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: [X]-114-[II]-558-[XXXIV]
Vazba: kartonová z 20. století
Komentář: Zenker I, 1396; BM Arabic 896
Versálkami červeno-černě tištěný titulní list, signatury, stránkové kustody, versálkami tištěná živá záhlaví od sazby oddělená jednoduchou linkou, tištěné poznámky pod čarou, místy tisk kursivou, německý text frakturou, latinský antikvou. Vstupní dřevořezový vlys ve dvojitém jednoduchém rámečku s mísou ovoce uprostřed a olemovanou rostlinným ornamentem, druhý v úvodu Koránu, vstupní iniciály na rostlinném pozadí zalomené do výše 5 řádků. V prvé samostatně paginované části text o historii Koránu a životu Mohameda z pera Lodovica Marracciho. Autor v textu též vyvrací různé muslimské doktríny. K vydání připravil Christian Reineccius, který knihu opatřil krátkou předmluvou datovanou v Lipsku 12.4. 1721 a německými poznámkami doplňujícími text Marracciho v prvé samostatně paginované části.
Kartonová vazba potažená mramorovaným papírem, při horním okraji světle červený kožený štítek s tlačeným názvem, barvené ořízky, na předsádkách papír z první půle 20. století. Vazba mírně ohmataná, lehce naražené rohy. Na rubu titulního listu vlastnická poznámka perem z roku 1823. Ve stavu velmi dobrém.Christian Reineccius (22.1. 1666 Grossmuhlingen - 18.10. 1752 Weissenfels) byl německý luteránský teolog a hebraista, skoro třicet let působil jako rektor gymnásia (v té době se svou úrovní blížilo akademii) ve Weissenfelsu. Mimo jiné připravil k vydání Bibli v hebrejštině roku 1725 a připravil k vydání německo-řecko-hebrejskou biblickou konkordanci.
Lodovico Marracci (6.10. 1612 - 5.2. 1700) byl významný italský orientalista a profesor arabštiny na universitě v Římě. Přeložil do latiny Korán, který vyšel poprvé v Padově roku 1698, na překladu pracoval téměř 40 let a řada pozdějších překladů do národních jazyků vycházela z jeho latinského překladu.
Cena: 40000 Kč