CZ EN

Knihy - detail knihy

Rieger, František Ladislav - Dopis týkající se instalace sochy sv. Václava od Fr. Hergesla st. v Semilech.Rieger, František Ladislav

Dopis týkající se instalace sochy sv. Václava od Fr. Hergesla st. v Semilech.

ID: 23069
Místo vydání:
Nakladatel / tiskař:
Rok: (1864)
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran:
Vazba:
Komentář: Dvakrát přeložený dvoulist 228 x 142 mm hustě popsaný po všech čtyřech stranách hnědým inkoustem, podepsán "Váš přítel Rieger" v Praze 20. září 1864(?). Dopis neznámému adresátu počíná: "Vážený příteli(,) Byl jsem včera u sochaře Hergesella a zastal jsem ho právě při posledním čištění a dodělávání sochy. Tu však teprva jsem zpozoroval na soše chybu(,) kteráž se dala napravit; sochař poznal konečně pravdu mých slov a dal se do opravy té(,) kterou dnes téměř dokonal - a kterou zítra ráno na čisto dokončí - načež sochu odpoledne do bedny dá a pak hned na nádraží odveze. Doufám(,) že ve čtvrtek pojede už odtud a že ji aspoň v pátek v Semilech již míti budete. Potěšil jsem se dnes(,) že je socha věru zdařilá tak(,) že v pravdě uměleckým výtvorem slouti zasluhuje(.) Myslím(,) že bude věru ozdobou města a myslím(,) že tudíž také obec pro budoucnost zachování její za se vezme a dále ji opatří(,) aby jí uškozeno býti nemohlo." Dále pisatel vyjadřuje naději, že socha stačí býti postavena na Sv. Václava a prosí o zprávu do Malče (kam zas zítra odjíždí, pošta Chotěboř); kdyby to býti nemohlo, nepřišel by, neboť je mu čas velmi drahý. "Ostatně nebude moci z naší rodiny nikdo býti přítomen(,) než já sám (...)." Všichni totiž chořejí. Nechává vyřídit úctu p. děkanovi - "aby spojil snažení Vaše s Vámi pro dohotovení práce Prokopovy". - Franz či František Hergesel st. (též Hergessel či Hergesell, 1823 Oldřichov /Ullersdorf u Hrádku n. Nisou/ - 1866 Praha), sochař a kameník; byl pomocníkem sochařů Jos. Maxe a Pischelta, vlastní závod zřídil si r. 1850 v Praze, u něho se učili jeho syn František H. ml. a Ant. Procházka. Mimo sochy sv. Václava pro Dr. Riegra do Semil uvádí Tomanův slovník čsl. výtvarných umělců např. jeho díla "Kristus" na plzeňském hřbitově a sloup P. Marie též v Plzni, pomník hr. Deyma v Nemyšli, řadu pomníků na pražském hřbitově olšanském či spolupráci na Maxově "Studentu" v Klementinu. Pískovcová socha sv. Václava, kterou nechal v Semilech postavit F. L. Rieger r. 1864, je dnes druhotně umístěna u kostela sv. Petra a Pavla.
Cena: 5000 Kč
PRODÁNO