CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

[Sarganek, Jiří] - [CITHARA SANCTORUM, Zgew. 5. 8. aneb Žalmy a Pjsně Duchownj staré y nowé, kterýchž Církew Ewangelická při weyročnjch Slawnostech a Památkách a w Potřebách swých obecnjch y obzwlásstnjch k Chwále Božj  k spasytedlnému wěřjcých wzdělánj, a k hognému w Duchu obweselenj a potěssenj s mnhým prospěchem Buď k zpjwánj, buď k tichému modlenj se, buď k wynaučenj we wselikých člankách včenj Křesťanského vžjwati může. Nynj zase poznowu podlé Lipského wydánj Léta P. 1737 s wraucnau pilnostj z několik starých Bratřj českých, Kněze G, Třanowského, také z Žitawského y giných Kancionálů shledané, djlem též w nowě z německého přeložené, a wssudy Podle Wjry swaté Ewangelické Prawidla spořádané a nynj  spolu wydané.]Vložit do košíku

[Sarganek, Jiří]

[CITHARA SANCTORUM, Zgew. 5. 8. aneb Žalmy a Pjsně Duchownj staré y nowé, kterýchž Církew Ewangelická při weyročnjch Slawnostech a Památkách a w Potřebách swých obecnjch y obzwlásstnjch k Chwále Božj k spasytedlnému wěřjcých wzdělánj, a k hognému w Duchu obweselenj a potěssenj s mnhým prospěchem Buď k zpjwánj, buď k tichému modlenj se, buď k wynaučenj we wselikých člankách včenj Křesťanského vžjwati může. Nynj zase poznowu podlé Lipského wydánj Léta P. 1737 s wraucnau pilnostj z několik starých Bratřj českých, Kněze G, Třanowského, také z Žitawského y giných Kancionálů shledané, djlem též w nowě z německého přeložené, a wssudy Podle Wjry swaté Ewangelické Prawidla spořádané a nynj spolu wydané.]

ID: 20145
Místo vydání: [Praha]
Nakladatel: [Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld]
Rok: [1784]
Vydání:
Formát:
Počet svazků: 1
Počet stran: XXXII, 1524, [CXIV]
Hmotnost: 1 Kg
Vazba: dobová kožená
Komentář: Knihopis 15222
Český text gotikou, signatury, stránkové kustody, živá záhlaví, arabská paginace stran při horním vnějším okraji, dvousloupcový tisk. Iniciály ve výši 2-4 řádků, jednoduché linky, jednotlivé písně arabsky číslovány, rokokové vlysy; na str. 977 Druhá kniha žalmů. - Dobová vazba s dřevěnými deskami potaženými hovězinou, na obou deskách tlačený ornament, ve hřbetu čtyři vazy, na přední i zadní desce zbytky plechových úchytů. Vazba odřená, ve hřbetu potrhaná, desky odpadlé od knižního bloku. Papír zahnědlý, str. a2 potrhaná. - Chybí tit. list, str. XXXIII-XLVIII předmluvy a za str. 1524 Žaltář krále Davida (151 + [IX] str.); chybná paginace.
Cena: 3500 Kč