CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Steinhardt, Jakob - Die KabbalistenVložit do košíku

Steinhardt, Jakob

Die Kabbalisten

ID: 19638
Místo vydání:
Nakladatel:
Rok: 1919
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran:
Hmotnost: 0.1 Kg
Vazba:
Komentář: Litografie, volný list o rozměru 222 x 167 mm (290 x 168 mm rozměr celého papíru) značeno vpravo dole v desce a vpravo dole pod deskou autorem tužkou signováno a datováno, vlevo dole 1. stav.
Behrens: Jakob Steinhardt Das graphische Werk č. 261. Litografie vyšla pak autorem nepodepsaná jako 3. list ilustrací k I. L. Peretzově knize "Musikalische Novellen" roku 1920 v Berlíně v nakladatelství Fritz Gurlitt.
Jakob Steinhardt (21.5. 1887 Zerkow, Posen - 1968 Nahariya, Izrael), německo-izraelský malíř a grafik. V letech 1906-1908 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Berlíně, kde byl žákem Lovise Corintha (malba) a Hermanna Strucka (grafika), poté studoval u H. Matisse v Paříži. V roce 1912 společně s Ludwigem Meidnerem a Richardem Janthurem založil skupinu Die Pathetiker a téhož roku vystavoval u Herwartha Waldena v Berlíně v galerii Der Sturm. V roce 1914 obdržel povolávací rozkaz. V roce 1917 vystavil v berlínské Sezession válečné kresby, po válce vykonal několik studijních cest po Evropě. V roce 1925 navštívil Palestinu, kam emigroval po nástupu Hitlera k moci v roce 1933, a založil zde soukromou uměleckou školu. Od roku 1950 byl vedoucím grafického oddělení Akademie výtvarných umění v Jeruzalémě. Před první světovou válkou vytvářel především lepty, jeho apokalyptické krajiny byly inspirovány tvorbou El Greca, jehož malbu studoval. Myšlenka vystavovat s přáteli a s lidmi stejného smýšlení, navzájem se inspirovat, byla na přelomu století běžná. Některé z tehdy vznikajících skupin se tehdy staly světově proslulými, například Die Brücke, Der Blaue Reiter, zatímco jiné, jako Die Pathetiker, u jejíhož vzoru Steinhardt stál, upadly v zapomenutí. Nejprve byli členy této skupiny pouze výtvarníci, později se přidružilo několik spisovatelů (Kasimir Edschmied, Walther Hasenclever, Arno Holz, René Schickele, Franz Werfel, Richard Dehmel...) a založili časopis Das Neue Pathos. Název skupiny poukazuje na úzké vazby s židovskou tradicí, neboť velmi silným výrazovým prostředkem Proroků bylo patetické slovo. Všichni tři zakládající členové skupiny se považovali za novodobé proroky, chtěli být průvodci, žalobci, pravdomluvnými a těmi, kdo varují. Vznik první světové války existenci skupiny ukončil. Po válce vtvořil Steinhardt řadu expresivních leptů, ve kterých částečně reflektoval hrůzné frontové zkušenosti, v jiných zobrazil zaniklý svět haličských Židů.
Cena: 8000 Kč