CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Viková-Kunětická, Božena - Dopis, korespondenční lístek a výdejová stvrzenka.Vložit do košíku

Viková-Kunětická, Božena

Dopis, korespondenční lístek a výdejová stvrzenka.

ID: 19532
Místo vydání:
Nakladatel:
Rok:
Vydání:
Formát:
Počet svazků:
Počet stran:
Hmotnost: 0.1 Kg
Vazba:
Komentář: 1) Dvoulist 174 x 112 mm, v půli přeložený, při vnitřním okraji druhého listu prodřený, první str. popsaná černým inkoustem. - Dopis neuvedenému nakladateli, datovaný v Pardubicích 24.3.1887, v němž prosí o zaslání 7 zl.; slíbenou práci nemá hotovou, neb jí zemřelo děťátko, avšak přiveze ji, skutečně pěknou, osobně za týden nebo 14 dní. Připojeno uct. pozdravení od rodičů.
2) Ofrankovaný korespondenční lístek 95 x 145 mm popsaný černým inkoustem, adresovaný Mladé generaci národ. dem. v Praze a datovaný 26.3.1928 v Libočanech u Žatce. - Pisatelka nemůže na veřejnou schůzi, neboť má sjezd žen nár. demokracie, ale večeře se snad súčastní a prosí, by na ni bylo počítáno s couvertem.
3) Předtištěný formulář "Výdej" 170 x 210 mm, černým inkoustem vyplněné potvrzení o výplatě zálohy na 6% tantiemy ze hry "Cop" ve výši 800 K s datem 13.XII.1904, podepsaný B. V.-K.
B. Viková-Kunětická (1862-1934), nacionálně konzervativní politička, spisovatelka s feministickou tendencí, dramatička. Roku 1912 byla jako historicky první žena zvolena na Český zemský sněm (ten se však tehdy nescházel a r. 1913 byl rozpuštěn), 1918–1920 zasedala v Revolučním národním shromáždění za Českou státoprávní demokracii, resp. Čsl. národní demokracii, krátce senátorka, do r. 1930 předsedala Zemské komisi žen nár. dem.; r. 1927 byly s E. Krásnohorskou jako první ženy za své literární dílo jmenovány členkami České akademie věd.
Cena: 300 Kč