CZ EN FR

Antikvariát - detail knihy

Weingarten Jan Jakub - PRODROMUS Speculi Judicum, Anno Quo Dabantur Deo ter optIMo, InfInIte bono, rwCtorI totIVs VniVersI, gLorIae. Et ab Eo LeopoLDo regI nostro honores, VIrtVtes, & sVper hostes eIVs arMa gLorIosa. qVae Vrbs pragena festIVe CeLebrare De VotIssIme appetIt. Typis mandatus Per ......PRODÁNO

Weingarten Jan Jakub

PRODROMUS Speculi Judicum, Anno Quo Dabantur Deo ter optIMo, InfInIte bono, rwCtorI totIVs VniVersI, gLorIae. Et ab Eo LeopoLDo regI nostro honores, VIrtVtes, & sVper hostes eIVs arMa gLorIosa. qVae Vrbs pragena festIVe CeLebrare De VotIssIme appetIt. Typis mandatus Per ......

ID: 18560
Místo vydání: Praha
Nakladatel: Jan Arnolt z Dobroslavína
Rok: 1674
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků:
Počet stran: Front. + 28 listů
Hmotnost: 0.2 Kg
Vazba: kartonová z 18. století
Komentář: Latinský text antikvou, německý gotikou, signatury, stránkové kustody, poznámky pod čarou, vstupní dvojitá linka rostlinného dekoru a konturová iniciála propletená úponky zalomená do výše 7 řádků, na titulním listu třikrát opakující se chronogram s datací tisku, v závěru chronogram, který po vydělení dvěma taktéž datuje tisk. Ve front. mědirytina se znaky pražských měst olemovaná oválem tvořeným z klasu a větvičky z rostliny.
Kartonová vazba potažená mramorovaným papírem z 18. století, odřená, ohmataná a ve hřbetu potrhaná, naražené rohy. Knižní blok zčásti rozpadlý, front. po okrajích roztřepený. Na tit. listu staré provenienční přípisy datované 1724 a 1767.
Jan Jakub Weingarten (1629-1701), vynikající právník a autor řady odborných pojednání. Narozen v Chomutově, od roku 1666 činný v Praze jako soudce u maltézské jurisdikce na Malé Straně, později u apelačního soudu. V roce 1681 povýšen do rytířského stavu. Soupis jeho prací: H. Jireček: Právnický život v Čechách a na Moravě, s. 416-420.
Cena: 5000 Kč