CZ EN

Knihy - detail knihy

Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard - Astronomische Betrachtung der gros[!]en Finsterniß welche sich an der Sonnen den 25sten Julii des itztlaufenden 1748sten Jahres ereignen wird.

Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard - Astronomische Betrachtung der gros[!]en Finsterniß welche sich an der Sonnen den 25sten Julii des itztlaufenden 1748sten Jahres ereignen wird. Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard - Astronomische Betrachtung der gros[!]en Finsterniß welche sich an der Sonnen den 25sten Julii des itztlaufenden 1748sten Jahres ereignen wird. Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard - Astronomische Betrachtung der gros[!]en Finsterniß welche sich an der Sonnen den 25sten Julii des itztlaufenden 1748sten Jahres ereignen wird.
Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard - Astronomische Betrachtung der gros[!]en Finsterniß welche sich an der Sonnen den 25sten Julii des itztlaufenden 1748sten Jahres ereignen wird. Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard - Astronomische Betrachtung der gros[!]en Finsterniß welche sich an der Sonnen den 25sten Julii des itztlaufenden 1748sten Jahres ereignen wird.

Vložit do košíku

Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard

Astronomische Betrachtung der gros[!]en Finsterniß welche sich an der Sonnen den 25sten Julii des itztlaufenden 1748sten Jahres ereignen wird.

ID: 22195
Místo vydání: Frankfurt und Erlangen
Nakladatel / tiskař:
Rok: (1748)
Vydání: 1.
Formát:
Počet svazků: 1.
Počet stran: Front., tit., 26 s., (1) list
Vazba: dobová kožená
Ilustrace: Ve front. mědirytina s vyobrazením různých fází zatmění slunce, tit. dřevořez. viněta, impresum pod ozdobnou tyčí, dřevořez. vlys a koncová viněta.
Komentář: VD 18, 14769441 - B. Ch. B. Wideburg (1722-1758), matematik a astronom v Jeně, syn profesora matematiky Johanna Bernharda W. tamtéž (viz přívazek č. 7 níže); od r. 1746 "adjunkt" filosofické fakulty Jenské university ("Salana"), 1751 mimořádný a 1755 řádný prof. matematiky; od r. 1740 člen Německé společnosti v Jeně, jako jejíž sekretář působil od r. 1753. Nabízená práce je astronomickým popisem velkého zatmění slunce dne 25.7.1748.
+ Přívazky:
1) Mylius, Christlob: Gedanken über die Atmosphäre des Monds. Hamburg, Johann Adolph Martini, 1746, (4), 56 s. Tit. dřevořez. viněta, plné iniciály v barokních rámcích, pásový vlys, koncová viněta, živá záhlaví, latinsky antikvou tištěné poznámky pod čarou, na s. 55 poznámka v jazyce anglickém, před ní rozkl. mědirytina. - Ch. Mylius (1722 Reichenbach - 1754 Londýn), německý vědecký novinář, spisovatel a přírodovědecký samouk, přítel Lessinga a Gottscheda, r. 1753 se pod záštitou Albrechta von Hallera účastnil přírodovědné expedice do Ameriky.
2) Grummert, Gottfried Heinrich: Betrachtungen über die Mondenluft, bey Gelegenheit der grossen Sonnenfinsterniß, am 25. des Heu=Monats 1748. Nebst etlichen wichtigen Vortheilen, die Sonne zu betrachten. Dresden und Leipzig, Friedrich Hekel, 1748, front., (6), 44 s. Tit. mědiryt. viněta s latinským heslem a včelou, ve front. mědirytina s vyobrazením fází zatmění slunce; ozdobná pásová tyč z ornamentů, 2 koncové viněty. - H. G. Grummert (1719-1776) z polské Bialy byl dvorním matematikem u saského kurfiřta v Drážďanech. V nabízeném spisku popisuje zatmění slunce dne 25.7.1748.
3) Roennberg, Bernhard Heinrich: Wahre Beschreibung der Ringsförmigen Sonnen Finsterniß nach ihren besondern Uemständen nebst einem Anhang von der daraufgefolgten Mond = Finsterniß welche bey der feierlichen Begehung des gesegneten Andenkens eines um die Stadt, Raht und Schule wohlverdienten Mannes, des sehl. Hochangesehenen Rahtsverwandten und HERRN Herrn Jürgen Velthusen/ seinen hohen Sönnern und geneigten Freunden mittheilen, und dieselben dadurch zugleich zu den öffentlichen Reden zwener Hoffnungsvollen Jüngliche unsrer Schule Erster Ordnung ergebenst einladen wolte Bernhard Hinrich Roennberg der Welt Weißheit Doktor und Professor und der Großen=Stadt=Schule Rektor. Wismar, Andreas Sebastian Winkler, (1748), 23 s., pásový dřevořezový vlys ve dvojitém rámečku, viněty. Zpráva o zatmění slunce z 25.7.1748, tentokrát od německého teologa a astronoma Rönnberga (1712-1760), ředitele školy ve Wismaru.
4) Kindermann, Eberhard Christian: Astronomische Beschreibung und Nachricht von dem Cometen 1746. Und denen noch kommenden, welche in denen innen besagten Jahren erscheinen werden. Dresden, Gottlob Christian Hilscher, 1746, (4), 14 s., ve front. rozkládací mědirytina s vyobrazením dráhy komety (Bodenehr sc.), pásový dřevořezový vlys, úponky propletené iniciály ve výši 4 řádků, uprostřed horního okraje stran tiskařské ozdůbky od sazby oddělené jednoduchou linkou. - E. Ch. Kindermann (cca 1715 - 2. pol. 18. stol.), německý astronom a matematik působící na saském dvoře v Drážďanech. Roku 1744 vydal své jediné literární dílo "Die Geschwinde Reise ...", které je prvním dílem sci-fi literatury v německém jazyce.
5) Beschreibung und Nachricht Von dem Neuen Cometen dieses jetztlaufenden Jahres 1744. Mit verschiedenen zu der Cometen Betrachtung dienenden Anmerckungen heraus gegeben von Uranophilo Einem Würtemberger. Stuttgart, Johann Benedict Metzler, (1744), front., (4), 41 s. Ve front. dřevořez s vyobrazením Pegasa a dráhy komety, pásové dřevořez. vlysy, viněty, iniciálky propletené úponky ve výši 3-5 řádků, uprostřed horního okraje drobné tiskařské ozdůbky od sazby oddělené jednoduchou linkou, latinsky tištěné poznámky pod čarou. - VD 18, 11512849; WorldCat eviduje 4 ex., z toho dva v Německu a dva v Holandsku.
6) Astronomische Beschreibung und Nachricht von dem Cometen, Welcher sich dieses jetzlauffenden Jahres tausend sieben hundert vier und viertzig seit dem Monath Januarii und Februarii am Himmel zeiget, und noch einige Zeit zu sehen seyn wird, nebst der ordentlichen Lauf = Bahn aufrichtig ertheilet von Einem Liebhaber astronomischer Wissenschafften". Gedruckt nach dem Dreßdner Exemplar, 1744, bez místa tisku i tiskaře, 8 nepaginovaných listů, na rubu tit. listu celostr. dřevořez s vyobrazením komety, na foliu 7a celostr. dřevořez s vyobrazením dráhy komety, vstupní pásový vlys rostlinného dekoru, koncová viněta, iniciály propletené úponky ve výši 2 a 8 řádků. - WorldCat toto vydání neeviduje, oproti drážďanskému vydání má o dvě strany a jeden dřevořez více.
7) Wiedeburg, Basilius Christian Bernhard: Abhandlung von den mathematischen Verhältnissen und ihrer Grös[!]e welche Dem MAGNIFICO Hochwürdigen und Hochgela[!]hrten Herrn HERRN Johann Bernhard Wiedeburg [...] Seinem Hochzuehrenden Herrn Vater als Derselbe den 12. Hornung im Jahr 1750. Das Akademische Regiment zum drittenmal übernahm unter Abstattung seines kindlichen Glückwunsches übergab Desselben gehorsamster ältester Sohn [...]. Jena, gedruckt mit Marggrafischen Schriften, (1750), 48 s.; impresum pod ozdobnou tyčí, vstupní pásový vlys a iniciála s dřevořez. ilustrací, koncová viněta. - WorldCat evideje 3 ex., z toho jeden ve Skotsku a dva v USA. - Autor byl synem prof. matematiky Johanna Bernarda W. (viz první spis tohoto konvolutu).
8) Büchten, P. D.: Die wahre Quadratur des Cirkels, entdecket und bekannt gemacht von ... Berlin, Friedrich Wilhelm Birnstiel, 1756, 12 s. Před s. 11 mědiryt. příloha (ryl též F. W. Birnstiel), tamtéž vevázán nepag. list s tiskovými chybami a pokyny knihvazači; tit. dřevořez. viněta, po dvou dekorativních dřevořez. vlysech, iniciálách a konc. vinětách. - WorldCat eviduje 5 ex. v německých knihovnách.
9) Meyen, Joachim Friedrich: Kurzer Unterricht von der Beschaffenheit und dem Gebrauch der Vergrösserungsgläser und Teleskopien. Dresden und Leipzig, Friedrich Heckel, 1747, (8), 72 s., 1 čistý list. Za textem 7 rozkl. mědirytů s vyobr. optických přístrojů a mechanických pomůcek; dřevořez. tit. viněta, 2 pásové vlysy z ornamentů, ozdobné linky, viněty, živá záhlaví, tištěné poznámky po stranách. Od s. 65: "Verzeichniß von denen vorräthigen optischen, mechanischen, und andern mathematischen Sachen, welche zu haben sind, bey Joachim Friedrich Meyen, Königl. Hofoptico". - VD 18, 11555858.
10) Grummert, Gottfried Heinrich: Beyträge zum Wachsthum der Natur= und Grössenlehre. Erstes Stück. Von einer sehr vortheilhaften Verfertigung grosser Objectivgläser und dergleichen, durch den Druck einer hohen Wassersäule. [+ Zweytes Stück. Von den Verfertigung grosser Objectice und der Brennspiegel, durch den Druck der Luft.] Gestellt an die Erlauchte Königl. Preussische Akademie der Wissenschaft in Berlin. Dresden und Leipzig, Friedrich Hekel, 1747, (12), 88 s. + 3 rozkl. mědiryty, pásové vlysy, viněty, iniciály propletené úponky, živá záhlaví. - VD 18, 14466635.
Dobová vazba ze světle hnědé teletiny, ve hřbetu 5 vazů, ve druhém poli dobový kožený štítek s tlačeným a zlaceným názvem prvního titulu, v polích ostatních tlačené a zlacené ornamenty rostlinného charakteru, červeně barvené ořízky, na přídeštích dobový tragantový papír. - Vazba odřená, pokryv horního pole hřbetu natržený, ve spodním poli starý knih. štítek. Listy prvního díla konvolutu silně zahnědlé, dále ojediněleji, přední a zadní listy svazku pomačkané.
Cena: 120000 Kč