CZ EN FR

Galerie - výstavy

Proběhlé výstavy

Jan Hendrych

Šedesátí léta

Dec - Jan

Tvorba Jana Hendrycha ze šedesátých let byla sice zhodnocena ve dvou samostatných výstavách - 1966 Mánes, Galerie mladých a 1967 Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek v Ostrově nad Ohří, text v katalogu Jiří Šetlík, ale později se objevila na výstavách, do roku 1983 pouze kolektivních, jen sporadicky. Více

Svatopluk Slovenčík

Obrazy, eternity, neony z let 1970- 1996

Nov - Nov

úsilí o nehraniřenost a vymezení indiferentního tvaru v prostoru se zřetelem k nedokonalosti paměti jeho barvy jako metafory stále nabývající vzpominek a jejich během času stále výraznější redukci na to nejpodstatnější. Více

Burkina Faso

Umění západní Afriky

Jul - Sep

výstava afrických masek Více

Jiří Balcar

Grafika 1960- 1965

Jun - Jul

26.8.1929 (Kolín) – †28.8.1968 (Praha). Český malíř a grafik, žák F. Tichého a F. Muziky. Studoval na VŠUP v Praze. Byl členem skupiny Máj 57 a SČUG Hollar. Intelektuální vnímání světa a nesouhlas se současným stavem české kultury ho přivádějí roku 1955 do redakce časopisu Květen, který vytváří první diskusní platformu mladé tvůrčí generace. Balcarova tvorba z let 1956–1959 motivicky navazuje na civilismus Skupiny 42, formálně vychází z expresionismu. Roku 1958 se přiklání k abstrakci, která však neztrácí souvislost s předchozí tematikou. Více

Čestmír Janošek

60. léta a akvarely 2000

Apr - May

K nejpozoruhodnějším, protože zároveň nejpůvodnějším dílům české abstrakce prvé poloviny šedesátých let patřily „mrazovky“ Čestmíra Janoška. Mladý malíř se tehdy nespokojil s obecnými podněty strukturální grafiky - i když i pro něj byl příklad Vladimíra Boudníka velmi důležitý, ale sám se vydal na dobrodružnou pouť vlastní experimentace. Více

Ze sbírky Jindřicha Chalupeckého

Moskevský undergound Jindřichu Chalupeckému

Feb - Mar

Jindřich Chalupecký (12. února 1910 Praha – 19. června 1990 Praha) byl výtvarný a literární teoretik a kritik, esejista, historik umění a překladatel, manžel Jiřiny Haukové. Byl autorem eseje Svět, v němž žijeme, který byl zveřejněn v únorovém Programu D 40 a který se později stal manifestem Skupiny 42. Manifest končí těmito slovy: Více

Moritz Muller

Kresby z Terezina 1943- 1944

Feb - Feb

Moritz Müller se narodil se 11. ledna 1887 v Liptovském Mikuláši jako nejmladší ze čtyř dětí koželuha Pavla Millera a Anny, rozené 1-Ierbstové. Rodina se zanedlouho přestěhovala do Prahy a otec založil v Lovosicích podnik na zpracování kůží, který po jeho smrti vedl Moritzův starší bratr Wilhelm. Více

J. Balcár, Z. Beran, V. Boudník, Z. Bouše, V. Fuka, Josef Istler, Č. Janošek, J. Koblasa, J. Kotík, L. Krátký, J. Kubíček, A. Málek, K. Malich, P. Mautnerová, R. Němec, R. Piesen, Z. Sion, A. Tomalík, J. Valenta, A. Veselý

Český informel ve "Ztichlé klice", 1958- 1965

Mar - Apr

Výstava Český Informel ve Ztichlé klice si nečiní nárok na to, aby byla výstavou reprezentativni. To nám neumoňují jednak prostory naší galerie a dále skutečnost, že řada autorů, které bychom rádi prezentovali, zastoupena není. Více

Vacláv Sivko- Josef Sudek

PŘÁTELÉ: SUDEK A SIVKO.

Feb - Mar

V roce 1943 se mladý, dvacetiletý malíř Václav Sivko stává členem Umělecké besedy a v této době se také setkává s Josefem Sudkem. Setkání je osudové a poznamená oba umělce na další dlouhá léta. Mladého muže na začátku umělecké dráhy zaujme mistr, jehož poetické umění odpovídá i jeho představám a zájmům. Více

Tamás Kaposi- András Bozsó

Živí a Mrtví

Apr - May

MMM Více< Předchozí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další >