CZ EN

Galerie - výstavy

Proběhlé výstavy

Atelier Krupka

Bibiliofilské tisky + knižní vazby

Oct - Nov

Ukázky prací manželů Krupkových. Více

Elsi Spitmann

Drobné práce na papíře z 50. let 20. století.

May - Jun

Drobné práce na papíře z 50. let 20. století. Více

Tomáš Vyskočil

Pocta Tomáši Vyskočilovi

Feb - Apr

Výstava prací knihaře a restaurátora Tomáše Vyskočila. Vystaveny jsou jak jednotlivé papíry (např. mramorované, škrobové, karagenové, tragantové, brokátové, lihové aj.), tak i knihy, které pan Vyskočil vázal. Více

Aleš Krejča

Obrazy z let 2010-2014

Dec - Jan

Výstava potrvá od 11.12.2014 do 21.1.2015 Více

Jiří Stach

Fotografie, montáže a koláže z posledních let

Jun - Jun

Fotografie, montáže a koláže z posledních let Více

Jiří Stach

Kresby, koláže a jiné práce z let 1964-2013

May - Jun

Fotograf, malíř a ilustrátor Jiří Stach vystudoval obor fotografie - nejprve na střední grafické škole, později na FAMU. Při studiu začal pracovat v barrandovských atelierech jako filmový fotograf v době, kdy vrcholila nová vlna čsl. filmu. Od r. 1972 pracuje jako fotograf na volné noze. Po roce 1970 nemohl vystavovat doma - pouze v zahraničí, mj. v prestižních Canon Gallery v Amestrodamu nebo Vision Gallery v San Franciscu a dalších světových galeriích. Jeho fotografie jsou součástí sbírky pražského UMPRUM a mnoha soukromých sbírek. Ztichlá klika pořádá při příležitosti jeho 70. narozenin výstavu jeho kreseb, koláží a montáží, kterou bude následovat výstava jeho fotografií. Více

Jan Koblasa

Tauromachie - výběr z grafické tvorby

Apr - May

Jan Koblasa (1932, Tábor) patří mezi výrazné osobnosti evropského sochařství 2. poloviny 20. století. Jeho expresivně symbolická, avantgardně orientovaná tvorba se rozvíjí již za studií na pražské AVU (1952-58). Spolu s několika mladými nespokojenci iniciuje tehdy založení "Klubu" (od 1957 skupina Šmidrové), reagujícího neodadaistickou recesí na zmrtvělost a absurditu doby. Zaujat konkrétní hudbou, expresionismem a existenciální filozofií pokouší se v sochách i v obrazech vyjádřit svůj životní pocit. Stává se vůdčí osobností mladé generace a jedním z významných představitelů nekonformního, radikálně zaměřeného umění. Zúčastňuje se zprvu neoficiálních, posléze prestižních výstav československého moderního umění doma a v zahraničí. Okupace Československa v srpnu 1968 jej zastihuje v Itálii. Nevrací se. Získává azyl v severním Německu. V roce 1969 zakládá v Kielu na Muthesius Fachhochschule obor volné plastiky, který ve funkci profesora vede až do roku 1998. Žije v Hamburku, kde jeho dílo nachází pozitivní ohlas a respekt. Osobitá forma expresivního, obsahově bohatého výrazu, jež zprvu prošla fází radikální abstrakce, si udržuje nekonvenční zobrazení člověka a jeho osudu. Přispívá k tomu důraz na archetypové a mytické složky díla, v jejichž poselství Koblasa nachází analogie k současné životní zkušenosti. Do dnešní doby připravil - většinou v Evropě - kolem sta samostatných výstav. Za svou tvorbu získal řadu ocenění a jeho díla vlastní významné světové sbírky. Umělcova reprezentativní monografie vychází v české a německé jazykové mutaci. K čtení: "Jan Koblasa", Josef Hlaváček, Mahulena Nešlehová, nakl: Karolinum, 2002 Více

Miroslav Jiránek

Většinou na břehu.

Dec - Jan

Oleje na plátně 1995-2013. Více

Ladislav Michálek

Kamenné zprávy z bojiště

Oct - Nov

Ladislav Michálek (1937), fotograf vojenských hrobů 19. století, přítel Vladimíra Boudníka a Bohumila Hrabala (Michálek se stal jejich "dvorním fotografem"). Jeho vášeň fotografovat vojenské hroby vznikla na dovolené v Českém Ráji v roce 1973 na jednom z bojišť prusko-rakouské války roku 1866. Následovalo putování po místech bitev ve východních a severních Čechách a poté i objevování hřbitovů nacházejících se v Praze. Jelikož některé náhrobky se již téměř rozpadly a spolky pečující o hroby byly za komunismu násilně rozpuštěny, bylo fotografování jediným způsobem jejich dokumentace. Více

Viktor Pivovarov

Svědectví současníků

Sep - Oct

Viktor Pivovarov se narodil v Moskvě v roce 1937 a od roku 1982 žije a pracuje v Praze. Je pokládán za jednoho z čelních představitelů takzvané Moskevské konceptuální školy, jejíž členové ve svých pracích reflektovali vliv ideologie na sovětský životní styl. Vedle dříve neoficiálních a dnes světově uznávaných moskevských umělců, například Erika Bulatova, Ilji Kabakova či Eduarda Štejberga, se řadí ke členům skupiny Šretěnskij Bulvar. Spolu s nejslavnějším z nich Iljou Kabakovem vytvořil Pivovarov na přelomu 60. a 70. let originální výtvarný žánr, takzvaná alba, která je možné chápat jako rámec pro mnohotvárné výtvarné koncepty a spekulace. Vedle malby se Pivovarov věnuje i literatuře a je také ilustrátorem desítek dětských knih. V roce 1999 se stal laureátem Ceny Revolver Revue. Zúčastnil se řady samostatných i kolektivních výstav po celém světě. V roce 2004 uvedl rozsáhlou retrospektivu v Treťjakovské galerii v Moskvě. Jeho zatím nejvýznamnější výstava v Praze byla v roce 1996 v Galerii Rudolfinum. Více



< Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další >