CZ EN FR

Galerie - výstavy

Proběhlé výstavy

Ztichlá Klika 15 let

Fotografie z akcí

Jun - Jul

Oslava s fotkami Kliku. Více

Jaroslav Dočekal

Práce na papíře z konce 40 a počátku 50 let

May - Jun

Jaroslav Dočekal se narodil roku 1926 v Praze. Studoval na Státní grafické škole a pak naVŠUPM, kde byl žákem profesora Strnadela. Počátkem 70. let se zcela zbavil svého Já, když se oženil a přijal jméno své manželky, v roce1974 zničil všechny své zbylé obrazy, spálil většinu písemností, fotek a jiných materiálů a odlétloknem ze svého bytu v Havířově do věčnosti. Více

Jaroslav Rotbauer

Práce na papíře z 50. let

May - May

(Nar. 1929). V letech 1943-1948 studoval Státní grafickou školu v Praze, ke studiu na vysoké škole nebyl z politických důvodů připuštěn. Po střední škole byl nezaměstnaný, živil se jako brigádník v různých dělnických profesích. V roce 1953 byl přijat do Svazu výtvarných umělců. Účastnil se více než stovky výstav doma i v zahraničí. Více

Zdeněk Bouše

Práce na papíře ze 70 až 90 let

Apr - May

Zdeněk Bouše (8. 8. 1928 Kasejovice, 19. 2. 1997 na dálnici u Prahy) vystudoval po válce Státní grafickou školu v Praze a pak jeden rok studoval na VŠUP v atelieru u profesora Wágnera. Když musel prof. Wágner školu opustit, Bouše odešel spolu s ním. Na Státní grafické škole se ve třídě sešel s Boudníkem, Reegenem, Rotbauerem, Krauerem, Dočekalem. Více

Zdeněk Bouše

Práce na papíře ze 40. až 60. let

Mar - Apr

"Měl svůj životní styl denní rytmus. Nenechal se ničím a nikým "rozhodit". Snídal s oblibou vlašský ořech s lýící medu, v krabičce od šňupáku měl dutinky cpané tabákem doplňovaným kořením nebo cigaretami prokládnými křebíčkem. (...) Artefakty volné tvorby strkal do gauče a jím obývanou suterénní místnost v Želivského ulici na Žižkově, původně vyjmutou z bytového fondu, vytopila a při deštích opakovaně ničila potopa způsobená defekty kanalizace." Více

Ozarovy Pasličky

Práce na papíře 1960- 2000

Feb - Mar

I Více

Olaf Hanel /65

Práce ze 70. let

Jan - Feb

Pardubický rodák, malíř, grafik, sochař, konceptuální a akční umělec, ale také kritik a kurátor - Olaf Hanel, člen Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, signatář Charty 77, který v letech 1989 žil v Rakousku a V Kanadě. Více

Friedrich Feigl

Kresby a grafické listy

Nov - Nov

Českonemecký malíř a grafik (6.3. 1884 Praha- 1965 London). V letech 1904- 1905 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, prof. Rubalíka a prof. Thieleho. Studia pro nespokojenost s úrovní výuky nedokončil a dále se vzdělával sám. Podnikl studujní cesty do Antverp a do Paříže, spolu se svými přáteli Fillou a Procházkou byl spoluzakladatelem Osmy. Více

Michel Fingesten

Drobná grafika z počátku 20. a 30. let 2. století

Oct - Nov

Rakouský malíř a grafik. Jeho otec, povoláním tkadlec, byl Rakoušan, matka pocházela z Trstu. jako šestnáctiletý odešel do Vídně, kde dva roky studoval společně s Oskarem Kokoschkou na Akademii. Akademický formalismus, představovaný především silně konzervativním prof. Griepenkerlem mu nevyhovoval, a proto školu po dvou letech opustil, odjel do Hamburku a odtud do Ameriky, čtyři roky se potuloval po Spojených státech amerických a příležitostně kreslil pro časopisy v New Yorku a Philadelphii. Více

Zdeněk Beran

Texty a kresby z první poloviny sedmsesátých let

Mar - Jul

„Nepochybně bude dnes těžko někdo soutěžit například s Ben Violou, protože k tomu prostě nebude mít dostupné prostředky, jaké má on. To shledávám velmi problematickým, ale do značné míry tak tomu bylo vždy. Nicméně záleží vždy na konkrétním umělci, které prostředky mu jsou vlastnější pro jeho vyjádření. Konkrétně v mé tvorbě to byl vzdor vůči tehdejšímu režimu, který vyžadoval bezvýhradnou reklamní a líbivou oslavu své ideologie.“ Více< Předchozí | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Další >