CZ EN FR

GalerieAutor, název, rok

Bedřich Feigl

Album Praha 1924

Termín Mar - Mar
Komentář

Vzácný exemplář neznámého Feiglova alba obsahujícího 10 akvarelem kolorovaných tušových litografií. Exemplář č. XII z 10 výtisků vydání B na lepším papíře z XI–XX v tiráži autorem signovaných, vydal Ferdinand Möller v Postupimi (1924).