CZ EN

GalerieAutor, název, rok

Orbis Pictus

Učebnice a pedagogická literatura od konce 18. do poloviny 20. století

Termín Sep - Sep
Komentář

Výstava se koná v budově muzea Jana Komenského v Praze, Praha I, Malá Strana