CZ EN FR

Galerie - detail obrazu

Autor, název, rok

Wilhelm Schläger

Bez názvu

Technika kresba tuší Rozměry 30,8x19,3 cm Cena 15 000 kč Komentář

Podepsáno dole a Schläger. Nedatováno.
Nerámováno.

O autorovi

Německý malíř, v letech 1946- 1980 člen Berufsverband bildender Künstler Berlins. Schlägrovy práce z konce 20. let a z počátku 30. let jsou nepochybně ovlvněny znalostí díla G. Grosze, především jeho zkratkovitostíba smyslem pro groteskní až obludné vyjádření poměrů ve zvolna se potápějící Výmarské republice.