CZ EN FR

Galerie - detail obrazu

Autor, název, rok

Jakob Steinhardt

Bez názvu

Technika litografie Rozměry 22,5x 16,5 cm Cena 15 000 kč Komentář

Podepsáno vpravo dole Steinhardt 1919.
1. Stav
Nerámováno.

O autorovi

Německo- izraelský malíř a grafik. V letech 1906- 1908 studoval na umělecko- průmyslové škole v Berlíně, kde byl žákem Lovise Corintha (malba) a Hermanna Srucka (grafika), poté studoval u H. Matisse v Paříži. V roce 1912 společně s Ludwigem Meidnerem a Richardem Janthurem založil skupinu Di Pathetiker a téhož roku vystavoval u Herwartha Waldena v berlíně v galerii Der Sturm. V roce 1914 obdržel povolávací rozkaz. V roce 1917 vystavil v berlínské Sezession válečné kresby, po válce vykonal několik studujiních cest po Evropě. V roce 1925 navštívil Palestinu, kam emigroval po nástupu Hitlera k moci v roce 1933 a založil zde soukromou uměleckou školu. Od roku 1950 byl vedoucím grafického oddělení Akademie výtvarných umění v Jeruzalémě. Před 1. světovou válkou vytvářel především lepty, jeho apokalyptické krajiny byly inspirovány tvorbou El. Greca, jehož malbu studoval. Myšlenka vystavovat s přáteli a s lidmi stejného smýšlení, navzájem se inspirovat, byla na přelomu století běžná. Některé z tehdy vznikajících skupin se staly světové proslulými, například Die Brücke, Der Blaue Reiter, zatímco jiné, jako Die Pathetiker, u jejíhož zrodu Steinhart stál, upadly v zapomenutí. Nejprve byli členy této skupiny pouze výtvarníci, později se přidružilo několik spisovatelů (Kasimir Edschmied, W. Hasenclever, Arno Holz, rené Schickele, Franz Werfel, Richard Demhel...) a založili časopis Das neue Pathos. Název skupiny poukazuje na úzké vazby s židovskou tradicí, neboť velmi silným výrazovým prostředkem Proroků bylo patetické slovo. Všichni tři zakládající členové skupiny se považovali za novodobé proroky, chtěli být průvodci, žalobci, pravdomluvnými, apoštoly a těmi, kdo varují. Vznikl první světové války existenci skupiny ukončil. po válce vytvořil Steinhart řadu expresivních leptů, ve kterých částečně reflektoval hrůzné frontové zkušenosti, v jiných zobrazil zaniklý svět haličsých Židů.

Další obrazy autora