CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Kobliha, František

Ex libris Dr. Josef Hamrla

ID:
373
Rok:
1945
Kategorie:
Ex libris
Rozměry:
149 x 99 mm (190 x 130 mm)
Komentář:
Dřevoryt z roku 1945 o rozměru 149 x 99 mm (190 x 130 mm), signovaný v desce, volný list.
Cena: 350 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Fratišek Kobliha (17. 11. 1877 Praha – 12. 12. 1962 Praha)
Český malíř a grafik. Nejprve studoval na UMPRUM (1896-1899) a později u Františka Ženíška na AVU v Praze (1901-1905). Vedle J. Zrzavého, J. Konůpka a J. Váchala patří k nejvýznamnějším představitelům druhé generace českých symbolistů. Jako grafik je však označován za autodidakta. Od roku 1901 se jeho práce pravidelně objevovaly v časopise Zlatá Praha, do uměleckého povědomí vstoupil v roce 1910 na brněnské I. výstavě členů uměleckého sdružení Sursum (1910-1912) a stal se jeho prvním předsedou. Jeho tvorbu zásadně ovlivnila poezie (K. H. Mácha, V. Nezval, K. Hlaváček), klasická díla světové symbolistní literatury a především spolupráce s Moderní revuí A. Procházky. Publikoval zde pravidelně grafické práce, později psal také kritiky, referáty a eseje. Z grafických technik mu vyhovovaly nejlépe dřevoryt, lept a litografie vypracované minuciózní technikou. Vytvořil vlastní nezaměnitelný styl, typický snovými až melancholickými vizemi. V některých grafických listech z let 1909-1910 (Tristan, Mstivá kantiléna) se prolíná symbolistní výraz se secesním tvaroslovím. V roce 1911 vznikají dřevorytové cykly naplněné melancholií, kosmickými vizemi a erotickým sněním (Žena, Žena mých snů), později však čerpá inspiraci z pohádek a lidových legend. Pohádkovou fantazii vystřídala hořká deziluze a pocit opuštěnosti, beznaděje a smrti (Balady). Na přelomu 20. let se častěji obrací k realitě a otázce významu přírody. V tomto ohledu je tak základním prvkem jeho knižních ilustrací rostlinný ornament s květinovým podkladem. Grafikami zároveň vyzdobil ceou řadu soukromých tisků. V roce 1923 se stal členem SČUG Hollar a zároveň působil v redakční radě časopisu Hollar v němž publikoval eseje o předních osobnostech naší i světové grafiky. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG Praha, GHMP a Památníku národního písemnictví v Praze.