CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Dekret I.

ID:
199
Rok:
1960
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
245 x 155 mm (505 x 320 mm)
Komentář:
Původní akvatinta o rozměru desky 245 x 155 mm (celý list 505 x 320 mm), tištěná na ruční rýhovaný papír, vpravo dole podpis tužkou, vlevo dole číslo tisku (7/10), uprostřed dole tužkou název a datace. Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID
Cena: 10000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.