CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Deska I. (první tisk)

ID:
186
Rok:
1962
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
320 x 167 mm (455 x 310 mm)
Komentář:
Akvatinta tištěná na hrubším papíře o rozměru desky 320 x 167 mm (455 x 310 mm), volný list vpravo dole autorem podepsaný a datovaný, při spodním okraji papíru uprostřed tužkou název a údaj o tisku. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 113, obr. 138. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21361
Cena: 10000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.