CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

P. F. 1960 Jiřina Hořejší

ID:
228
Rok:
1959
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
137 x 74 mm (150 x 110 mm)
Komentář:
Měkký kryt o rozměru desky 137 x 74 mm (150 x 110 mm - rozměr celého papíru), vpravo dole autorem tužkou podepsáno a datováno, 1959.
Cena: 4500 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.