CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Šifra II.

ID:
211
Rok:
1962
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
250 x 160 mm (510 x 315 mm)
Komentář:
Akvatinta tištěná na ruční rýhovaný papír o rozměru desky 250 x 160 mm (510 x 315 mm), autorem vpravo dole tužkou podepsaná a datovaná, uprostřed dole tužkou název listu. Provenience: Zakoupeno z autorovy pozůstalosti od jeho syna Martina.
ID 21511
Cena: 12000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.