CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Zpráva

ID:
205
Rok:
1959
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
247 x 157 mm (515 x 325 mm)
Komentář:
Původní akvatinta tištěná na ruční rýhovaný papír o rozměru desky 247 x 157 mm (celý list 515 x 325 mm), vpravo dole tužkou podepsaná a datovaná, vlevo dole tužkou E.A. (první tisk). Provenience: Zakoupeno z autorovy pozůstalosti od Balcarova syna Martina.
ID 21484
Cena: 12000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.