CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Zpráva IV.

ID:
182
Rok:
1960
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
247 x 155 mm (480 x 336 mm)
Komentář:
Akvatinta o rozměru desky 247 x 155 mm, vpravo dole tužkou podepsaná a datovaná, vlevo dole číslovaná 9/10. Tištěno na listu papíru CM Fabriano 480 x 336 mm, na spodním okraji tužkou název listu. Reprodukováno v monografii Marie Klimešové a Jana Rouse "Jiří Balcar", str. 97, obr. 113. - Provenience: zakoupeno od autorova syna.
ID 21353
Cena: 8000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.