CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Balcar, Jiří

Zpráva IV.

ID:
217
Rok:
1961
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
247 x 155 mm (398 x 260 mm)
Komentář:
Akvatinta tištěná na hladkém papíře o rozměru desky 247 x 155 mm (398 x 260 mm), nepodepsáno. Reprodukováno v monografii Marie Klimešová, Jan Rous: Jiří Balcar str. 97, č. 113. Provenience: Zakoupeno z autorovy pozůstalosti od jeho syna Martina.
ID 21519
Cena: 3500 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří Balcar (26. 8. 1929 Kolín – 28. 8. 1968 Praha)
Český grafik, malíř a ilustrátor. Studoval dějiny umění na FF UK a VŠUP u F. Tichého a F. Muziky. Ve svém díle se snažil navazovat na civilismus Skupiny 42 a zároveň směřoval ke kaligrafické abstrakci. V jeho díle nacházíme prvky lettrismu a nové figurace. Autor řady knižních úprav a plakátů. Od roku 1955 působil jako výtvarný redaktor časopisu Květen. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar. Zemřel tragicky na následky autonehody.