CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Feigl, Friedrich

Merry Xmas and happy New Year (1964)

ID:
320
Rok:
1964
Kategorie:
Kresby 20. století
Rozměry:
130 x 160 mm
Komentář:
Kresba fixem a akvarelem na kartonu 130 x 160 mm, pod kresbou dole tuší připsáno "[...] Fred and Mags Feigl", na rubu adresa Mr. a Mrs. Hodin, razítko a známka UK pošty.
Kresba pochází z pozůstalosti Josefa Paul Hodina (1905 Praha - 1995 Londýn) původem českého historika umění, od počátku II. svět války žijícího v Londýně. V roce 1954 získal první mezinárodní cenu za uměleckou kritiku na bienále v Benátkách za práci "Surrealismus a Francis Bacon", v roce 1964 napsal úvodní text do katalogu vydaného u příležitosti výstavy Bedřicha Feigla v Ben Uri Art Gallery v Londýně.
Cena: 8500 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Friedrich (Bedřich) Feigl (6. 3. 1885 Praha – 19. 12. 1965 Londýn)
Českonemecký malíř a grafik. V letech 1904-1905 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, prof. Rubalíka a prof. Thieleho. Studia pro nespokojenost s úrovní výuky nedokončil a dále se vzdělával sám. Podnikl studujní cesty do Antverp a do Paříže, spolu se svými přáteli Fillou a Procházkou byl spoluzakladatelem Osmy. V roce 1910 odešel do Berlína, kde se stál členem Junges Kunst a Prager Sezession. Ve 30. letech pobýval v Palestině, odtud se vrátil do Prahy. Po německé okupaci emigroval do Anglie. Výchozím zdrojem jeho malířské tvorby byl expresionismus, kterému zůstal věrný po celý život.