CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Feigl, Friedrich

Podobizna J. P. Hodina

ID:
744
Rok:
cca 1963
Kategorie:
Kresby 20. století
Rozměry:
163 x 115 mm
Komentář:
Kresba fixem a tužkou, vpravo dole autorem podepsaná. Reprodukováno ve sborníku Nicolase Sawitzkého "Friedrich Feigl" na str. 229. Zarámováno ve světlém přírodním rámu s hlubokou paspartou o rozměru 460 x 350 mm. Provenience: zakoupeno od vdovy po J. P. Hodinovi z Londýna.
J. P. Hodin (1905 Praha - 1995 Londýn) byl významný československý historik a teoretik umění, který od druhé světové války působil v Londýně jako specializovaný tiskový atašé pro Norskou exilovou vládu. Během jeho dlouhodobého pobytu
Cena: 6500 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Friedrich (Bedřich) Feigl (6. 3. 1885 Praha – 19. 12. 1965 Londýn)
Českonemecký malíř a grafik. V letech 1904-1905 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Bukovace, prof. Rubalíka a prof. Thieleho. Studia pro nespokojenost s úrovní výuky nedokončil a dále se vzdělával sám. Podnikl studujní cesty do Antverp a do Paříže, spolu se svými přáteli Fillou a Procházkou byl spoluzakladatelem Osmy. V roce 1910 odešel do Berlína, kde se stál členem Junges Kunst a Prager Sezession. Ve 30. letech pobýval v Palestině, odtud se vrátil do Prahy. Po německé okupaci emigroval do Anglie. Výchozím zdrojem jeho malířské tvorby byl expresionismus, kterému zůstal věrný po celý život.