CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Fingesten, Michel

Das Concert

ID:
779
Rok:
1915
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
208 x 265 mm
Komentář:
Lept se suchou jehlou o rozměru desky 208 x 265 mm, signovaný a datovaný tužkou vpravo dole. List byl součástí Fingestenova alba Die Psychoanalitische Glossen. Zarámováno v černém dřevěném rámu, jehož svrchní část je patinovaná lesklou stříbrnou barvou. Album obsahovalo 12 grafických listů a vyšlo ve velmi omezeném nákladu.
Dva grafické cykly „Ecce Femina“ a „Psychoanalytische Glossen“ vznikly v roce 1915 a jsou pravděpodobně prvními výtvarnými pracemi, které reflektují Freudovu psychoanalýzu a jeho „Výklad snů“ mnoho let před surrealisty. Na jednom z listů ostatně Fingesten profesora Freuda i s jeho slavnou pohovkou vyobrazil. V těchto dílech se autor zcela vymanil z pout dobových konvencí a skrze pohlavní pud zrušil hranice nedotknutelného, aby mohl zobrazit člověka jako tvora odjakživa zmítaného svými vášněmi a touhami. Mnohdy způsobem karikujícím, plným vtipu, ale vždy s porozuměním pro lidské slabosti. Pohlavní láska je jedinou silou, která zabezpečuje nesmrtelnost lidského rodu, a skrze kterou se autor vysmívá smrti. „Pereant mors, floreat vita“ (Ať zhyne smrt, ať žije život).
Cena: 18000 Kč


Vložit do košíku