CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Derain, André

Frise, huit nus dansant et accroupis [Vlys, osm aktů tančících v podřepu]

ID:
1165
Rok:
1906
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
77 x 314 mm (330 x 508 mm)
Komentář:
Původní dřevořez, autorem vpravo dole tužkou podepsaný a vlevo dole číslovaný (exemplář č. 8 z 8 výtisků), na rubu razítko Galerie výtvarných umění v Ostravě. Volný list, adjustace v paspartě z odkyseleného papíru a v ochranných deskách. Reprodukováno v "Cécile Debray: André Derain 1904-1914, la décennie radicale" (Centre Pompidou 2017) na str. 146 a v soupise dřevořezů na str. 250. Dílo pochází ze sbírky ostravského sběratele Rudolfa Helbicha (nar. 1892), jež mu byla v roce 1962 zabavena a umístěna do Galerie výtvarného umění v Ostravě. Sám Rudolf Helbich strávil několik let ve vězení. V roce 1996 část sbírky v restituci získala Helbichova dcera, od které bylo nabízené dílo zakoupeno.
Cena: 300000 Kč


Vložit do košíku