CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Janošek, Čestmír

bez názvu

ID:
151
Kategorie:
Malba
Rozměry:
444 x 620 mm (530 x 730 mm - rám)
Komentář:
Kvaš na papíře.
K nejpozoruhodnějším a zároveň nejpůvodnějším dílům české abstrakce prvé poloviny šedesátých let patřily „mrazovky“ Čestmíra Janoška. Mladý malíř se tehdy nespokojil s obecnými podněty strukturální grafiky - i když i pro něj byl příklad Vladimíra Boudníka velmi důležitý, vydal se na dobrodružnou pouť vlastní experimentace. V polovině šedesátých let bylo již zřejmé, že se Čestmír Janošek ze skupiny abstraktních strukturalistů vyděluje právě onou vůlí hledat nové techniky a formy výrazu. Velmi často právě ve službách vodivého vztahu k předmětnému světu.
Cena: 18000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Čestmír Janošek (23. 5. 1935 Praha)
Český malíř, grafik a autor plastických objektů. Studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu (1954), následně na AVU v Praze u V. Sychry (1962) a zároveň strávil tzv. čestný rok v ateliéru K. Hladíka, odkud se vrátil k prof. Sychrovi. Zabýval se problematikou výtvarného využití betonu v architektuře. V roce 1961 se stal členem skupiny Konfrontace. Věnuje se malbě, kresbě, grafice, objektům a asamblážím. Od roku 1960 se účastnil kolektivních výstav a od roku 1963 vystavoval samostatně. V duchu expresivního informelu s architektem K. Koubou realizoval asemblážovanou zeď svobodárny ve Vodochodech, která byla koncem 80. let zničena. Patřil k radikálnímu křídlu neveřejných Konfrontací. K jeho novým technikám patří tzv. sazovky a mrazovky, které vyvinul v průběhu 60. let. V kolážích a monotypech se přiblížil k pop artu a nové figuraci. Vyvrcholením jeho pojetí informelu byl cyklus Centrální princip (1963-1964). Pod vlivem pop artu a nového realismu tvořil koláže a asemblíže z nalezených předmětů; z papírových šablon, hadrů, provázků a drátů tak sestavoval reliéfy a štočky pro originální tisky. Počátkem sedmdesátých let se také zabýval tvarováním umělohmotné fólie. Řadu let se také věnuje tématu katedrály v Kolíně nad Rýnem, kam emigroval v roce 1968, jejíž expresivně pojatou hmotu proměňuje abstrakcí světla v duchovní vizi. Svými díly je zastoupen v NG Praha, GHMP, ČMVU Praha, AJG Hluboká, GVU Litoměřice, Wallrad-Richartz Museum v Kolíně nad Rýnem a v četných soukromých sbírkách.

Další obrazy autora

Žádné další obrazy nejsou k prodeji.