CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Hudeček, František

Noční chodec

ID:
329
Rok:
1939
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
72 x 38 mm (198 x 139 mm)
Komentář:
Suchá jehla o rozměru 72 x 38 mm (198 x 139 mm), volný list podepsaný a datovaný tužkou autorem vpravo dole, při spodním okraji papíru tužkou 1. tisk.
Cena: 8000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

František Hudeček (7. 4. 1909 Němčice – 13. 5. 1990 Praha)
Český malíř a grafik. Studoval na UMPRUM v Praze u prof. F. Kysely (1931). V roce 1929 vytvořil figurální nástěnné malby pro kostel v Kyselovicích na Moravě. Po předložení svých prací byl přijat Willy Nowakem na AVU, ale studium nakonec nezapočal, jelikož neměl peníze na zápisné. Od roku 1936 se účastnil Zlínských salónů, od roku 1937 výstav v Divadle E. F. Buriana. V roce 1938 namaloval oponu pro komorní představení Konstantina Biebla v D 38. Od mládí se stýkal s Františkem Grossem; v tomto směru jsou východiska jejich tvorby v mnohém blízká, což se projevuje vlivem a úsporností kompozice kubismu spolu s uvolněnou imaginací poetismu a surrealismu. V roce 1942 se stal členem Skupiny 42. V tomto období se v jeho tvorbě prolínala vize fantazie a sen. Autor tak směřoval ke geometrickému uspořádání, vyjadřoval se ve srozumitelných znacích a v jeho sérii hlav se forma nadáe redukovala až k abstraktnímu pojetí. Významnou etapou jeho umělecké tvorby byla také činnost ilustrační. Ve čtyřicátých letech ilustroval okolo padesáti titulů, jejichž autory byli např. J. Chalupecký, J. Kolář nebo J. Kainar. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG Praha, MČVU Praha, AJG Hluboká nad Vltavou a Státní galerie Zlín.

Další obrazy autora

Žádné další obrazy nejsou k prodeji.