CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

John, Jiří

bez názvu

ID:
264
Rok:
1970
Kategorie:
Kresby 20. století
Rozměry:
257 x 240 mm
Komentář:
Perokresba na papíře Ingres d´Arches z r. 1970, volný list autorem podepsaný a datovaný perem uprostřed dole, rozměry papíru 257 x 240 mm (maximální rozměr, papír je nepravidelného tvaru). Papír lehce zvlněný, na levé straně při okraji mírně roztřepený (nezasahuje do vlastní kresby). Provenience: Kresba pochází z pozůstalosti Jitky Hamzové, redaktorky Výtvarné práce v 60. letech minulého století.
Cena: 20000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Jiří John (6. 11. 1923 Třešť – 22. 6. 1972 Praha)
Český malíř a grafik. Mezi lety 1945 a 1946 studoval Státní grafickou školu v Praze u profesora Balaše a později na VŠUP tamtéž pod vedením Josefa Kaplického (1951). Byl členem UB 12, jejichž všech výstav se zúčastnil, a zároveň členem Umělecké besedy a SČUG Hollar. Ve svých začátcích byl ovlivněn dílem Jana Zrzavého. Vnitřně mu ovšem byli blízcí Josef Šíma a Max Ernst. Zdrojem jeho témat byla příroda a věčné vznikání i zanikání. Přírodu zpodoboval jako zátiší, většinou složené z organických a geometrických elementárních tvarů. Významná byla také jeho činnost pedagogická. Od roku 1964 až do své smrti působil na AVU v Praze, kde v roce 1967 získal docenturu. V počátcích své tvorby maloval městské i venkovské krajiny, zátiší a obrazy s částmi interiérů. Většinou se jednalo o malby i grafiky, jejichž ústřední technikou byla suchá jehla. V polovině šedesátých let se v jeho díle objevují grafické meditace s využitím obrazů hornin, nerostů a krystalů. V tomto duchu John pokračoval až do začátku sedmdesátých let, kdy se v jeho díle opět projevuje touha po návratu k přírodě. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG Praha, Českého muzea výtvarných umění v Praze, Muzea Sztuki Lodž a ve většině krajských a regionálních galeriích u nás.

Další obrazy autora