CZ EN

Výtvarné umění - detail obrazu

Lhoták, Kamil

Portrét malíře Zdeňka Seydla

ID:
774
Rok:
1950 (1951)
Kategorie:
Grafika 20. století
Rozměry:
495 x 322 mm (519 x 355 mm)
Komentář:
Původní nesignovaná suchá jehla o rozměru desky 495 x 322 mm (celý papír 519 x 355 mm). Zarámováno ve světle hnědém přírodním rámu o rozměru 600 x 442 mm bez pasparty.
Soupis grafického díla K. Lhotáka G-204.
Cena: 18000 Kč


Vložit do košíku

O autorovi

Kamil Lhoták (25. 7. 1912 Praha – 22. 10. 1990 Praha)
Český malíř, grafik, ilustrátor a filmový tvůrce. Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci a k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů Julese Vernea a z atmosféry městských periferií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. V roce 1939 se stal členem Umělecké besedy, v roce 1942 členem Skupiny 42 a od roku 1945 členem SČUG Hollar. Od počátku šedesátých let se potom soustředil na kvalitativní účinky barvy. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG Praha, AJG v Hluboké nad Vltavou, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, ČMVU v Praze, GHMP, GMU v Hradci Králové, GMU v Roudnici nad Labem, OG v Liberci, SG ve Zlíně a jinde.

Další díla tohoto autora k prodeji:

0